Girona vol renaturalitzar la ciutat i reduir el risc d'inundacions

Els dos projectes busquen fons europeus per tirar endavant i assolir els 4,1 MEUR de cost

L’Ajuntament de Girona treballa per tirar endavant gràcies a subvencions europees dos projectes enfocats a millorar els ecosistemes naturals i fluvials del territori. En cas que el consistori rebés els ajuts, es podrien posar en marxa diverses accions per renaturalitzar i incrementar la resiliència de la ciutat, d’una banda, i per recuperar l’estat ecològic dels rius i reduir el risc d’inundacions del municipi i de zones properes, de l’altra.

L’objectiu final dels projectes és el de minimitzar els efectes i adaptar la ciutat al canvi climàtic, fent-la més capaç d’afrontar les adversitats. Totes dues propostes s’haurien de cofinançar a través de la convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad dels fons Next Generation, organisme vinculat a l’Estat que és qui dictaminarà els projectes que rebran ajudes.

En el cas de la convocatòria dedicada a projectes de renaturalització i resiliència de les ciutats, l’Ajuntament portarà a ple aquest dilluns la modificació pressupostària que permetria disposar del crèdit necessari per al cofinançament de la subvenció. Es tracta d’un pas imprescindible per optar a l’ajuda, a la qual Girona s’ha presentat amb el projecte “Gir cap a la renaturalització per a una Girona més resilient i saludable (GiroNat)”.

Gràcies a aquest projecte, es podrien dur a terme diverses actuacions per incrementar la infraestructura verda de la ciutat, conservar la naturalesa i la biodiversitat, protegir les espècies autòctones, fomentar la connexió entre espais naturals, o implementar solucions tecnològiques per a la gestió intel·ligent del sistema de reg. Del cost total, que ascendeix a 4.199.960,42 euros, l’Ajuntament de Girona n’assumiria 2.377.990,79. El 95% del pressupost del projecte podria optar a la subvenció, i en aquest import caldria sumar-li l’aportació de personal prevista i l’import no subvencionable.

Per altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat avui la presentació del segon projecte relacionat amb la sostenibilitat dins el programa dels fons Next Generation. En aquest cas, l’Estat avaluarà projectes que busquin restaurar ecosistemes fluvials i reduir el risc d’inundació en els entorns urbans mitjançant solucions basades en la natura.

La proposta de l’Ajuntament per aquesta convocatòria serà el projecte “Restauració ecològica integral de rius i reducció del risc d’inundació a Girona”, que s’ha redactat en col·laboració amb altres entitats locals del territori. Dins de les accions previstes, hi hauria recuperar l’estat ecològic general dels rius i ecosistemes associats de Girona, divulgar i conscienciar sobre el valor natural dels rius i els reptes de gestionar-ne els riscos, o reduir gradualment el risc d’inundació del territori i adaptar-lo i protegir-lo.

El pressupost d’aquest segon projecte seria de 4.197.971,38 euros, dels quals l’Ajuntament n’aportaria 2.837.652,91. Com en el cas anterior, el 95 % del cost total podria optar a la subvenció, i caldria afegir-hi l’aportació de personal i l’import no subvencionable.

El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, ha destacat que la voluntat del govern és procurar aconseguir el màxim de recursos econòmics possibles per tirar endavant iniciatives destinades a la millora de la sostenibilitat i de l’entorn natural de Girona: “Sabem que hi ha molta competència, però presentem dos projectes molt ben treballats, amb la col·laboració d’altres entitats i administracions, que proposen solucions de futur en els àmbits dels nostres espais naturals i també del verd urbà. Per nosaltres és una prioritat fer una gestió activa dels rius, tant per fomentar-ne la naturalització com per minimitzar el risc d’inundació. També volem aprofitar les ajudes europees per fer un nou impuls a tota la planificació que tenim feta en infraestructura verda i dels espais naturals. Confiem que l’Estat serà sensible als nostres objectius i que valorarà positivament uns projectes molt ben elaborats, de manera que esperem assolir el màxim possible de les quantitats que demanem”, ha explicat el regidor Terés.