Red Eléctrica reconeix que Girona té la pitjor xarxa elèctrica de l'Estat

Aquesta indica que és necessaria una nova línia d'alta tensió al territori

El document argumenta la necessitat del projecte de subministrament elèctric de la zona nord-est de Catalunya. Les pàgines, que mostren en portada un paisatge sense cap estructura elèctrica, exposen que entre el 2001 i el 2007 la demanda d'electricitat a Catalunya s'ha incrementat en un 18% mentre a Girona el consum màxim ha augmentat un 32% entre el 2002 i el 2006. També critica 'l'escàs percentatge de generació d'electricitat a Girona, que suposa només un 10% del seu consum' i procedeix de les centrals hidroelèctriques de Sau i Susqueda i per tant depèn 'de la disponibilitat d'aigua'. Segons REE aquestes dades 'demostren' que 'en les condicions actuals no hi ha capacitat de xarxa per a subministrar energia a nous clients de mitjà-gran consum'.

REE defensa que l'energia eòlica 'no es pot gestionar a causa de la seva naturalesa impredictible' i per això 'ha de tenir el recolzament d'altres centrals que cobreixin aquestes possibles variacions de disponibilitat i producció'. Explica que la nova interconnexió garantirà un major desenvolupament d'aquesta energia i també la seva generació i gestió en condicions de seguretat.

La interconnexió amb França farà baixar el preu de l'electricitat


Argumenta que actualment la interconnexió elèctrica entre Espanya i França  consta de dues línies al País Basc, una a Aragó i una altra a Catalunya, la de Vic-Baixàs. La seva capacitat comercial és d'intercanvi de 1.400 megavats, el que 'representa el 3% de l'actual màxim de demanda de la Península, molt lluny del 10% establerta per la Unió Europea com a nivell mínim' en la Cimera de Barcelona del 2002. Sosté que la nova línia de 400 kV permetrà duplicar la capacitat d'interconnexió i arribar al 6%, la qual cosa 'suposaria una major seguretat de subministrament', tot i que no arribaria a les exigències de la Unió Euopea.

Assegura que com a conseqüència de la integració al mercat comú energètic, s'afavoriran els intercanvis d'energia amb la resta del continent i les tarifes d'electricitat baixaran i s'equipararan a les dels països de la zona.