Neix la comissió estratègica per abordar els casos de salut mental i addiccions complexes a Girona

La formen representats de Salut, Drets Socials, Educació, Justícia i Interior i es reunirà anualment

La Comissió Estratègica Territorial de Girona per a l'abordatge integral dels casos de salut mental i addiccions d'elevada complexitat s'ha constituït aquest migdia. Aquesta era una prioritat recollida al Pla de Salut de Catalunya 2021-2025. La comissió, liderada pel Departament de Salut, l'integren representants dels serveis territorials de Salut, Drets Socials, Educació, Justícia i Interior. S'emmarca en l'objectiu de prioritzar l'atenció a la salut mental des de tots els nivells i mobilitzar els recursos necessaris a nivell territorial.

A la Regió Sanitària Girona hi ha desplegat un equip comunitari d'atenció intensiva a joves i adolescents, anomenat equip Guia, que es dirigeix a la població d'entre 12 i 25 anys amb un trastorn mental i addiccions i amb conductes disruptives. Aquest equip s'ha desplegat d'acord amb el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mentals i addiccions de la Generalitat de Catalunya i les prioritats del Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental i addiccions d'elevada complexitat (PAICSAMAEC).

L'objectiu del Programa és aconseguir una atenció més eficaç de tots els agents implicats en la gestió de casos d'elevada complexitat i amb impacte social, tant a nivell clínic, judicial, educatiu, ètic i social. Per poder fer un seguiment del programa, calia constituir dues comissions territorials.

La primera, la Comissió Tècnic-Operativa (CTO), es va reunir per primer cop el 21 de febrer. S'encarrega de fer una valoració global de la gestió dels casos abans d'incloure'ls en l'abordatge de l'equip Guia. La segona comissió, la d'Estratègia Territorial, s'ha constituït avui i és la que ha d'avaluar i fer seguiment del projecte.

La Comissió Estratègica Territorial està formada per directors i representants dels serveis territorials de Salut, Educació, Drets Socials, Justícia i Interior, el tècnic referent del programa a la Regió Sanitària Girona. La Comissió es reunirà amb una periodicitat anual i s'encarregarà d'avaluar-ne el desenvolupament.

La delegada del Govern, que ha encapçalat la reunió, ha subratllat que la salut mental "comença a tenir el lloc que es mereix entre la societat, després d'unes dècades invisibilitzada". "Així doncs, l'abordatge de la salut mental de forma transversal és un repte que ens afecta a tots i a totes; per aquest motiu, és una de les prioritats de l'agenda del Govern", ha afirmat Laia Cañigueral.

Per la seva banda, el responsable de Salut a les comarques gironines, Miquel Carreras, ha posat en valor l'actuació coordinada dels diferents departaments. "El programa, que ja està en funcionament, és un projecte molt important per a Catalunya, però també per a les comarques gironines", ha dit Carreras. I ha afegit: "El seu desplegament permetrà millorar l'atenció dels casos d'alta complexitat des de tots els àmbits, no només des de la vessant clínica, i aquesta és una de les prioritats del Departament i del Govern".

Cinc casos

El primer equip Guia gironí, que es va començar a configurar a finals d'any com una de les línies d'actuació del PAICSAMAEC, atén actualment cinc casos. Tots els casos, que poden arribar fins a un màxim de 25, són prèviament valorats i aprovats per la Comissió tècnica i operativa (CTO) de la Regió Sanitària de Girona, que es reuneix amb una periodicitat mensual.

Aquesta comissió està integrada per professionals de l'atenció a la salut mental i les addiccions de l'IAS, representants dels serveis de Salut, Drets Socials, Educació, Justícia i les entitats Support-Girona i Comunitat Terapèutica del Maresme. La comissió és la responsable de mobilitzar els recursos que necessita el jove o l'adolescent al territori.

A Catalunya, el Departament de Salut ha posat en marxa deu equips Guia per donar cobertura a tot el territori. L'objectiu és disminuir l'impacte social, familiar i la problemàtica mental afegida en detectar els casos en estadis precoços i la inclusió social de la persona atesa.

Se n'espera obtenir a cada regió sanitària una disminució de les complicacions, seqüeles i riscos associats a l'elevada complexitat i sobretot una millora de la qualitat de vida dels joves i les seves famílies. Si aquests objectius específics es consoliden, a llarg termini s'espera assolir una reducció l'índex de fracàs escolar i evitar la cronicitat a l'etapa adulta de la població de referència.