La Fundació Ser.gi busca pisos a Figueres per a víctimes de violència masclista

L'entitat acompanya nou dones durant el 2021 en tota la demarcació

Amb l'objectiu d'oferir un habitatge a les dones que han patit violència masclista i que volen refer la seva vida, la Fundació Ser.gi ha engegat una campanya per trobar pisos a Figueres (Alt Empordà) i els municipis de la rodalia. La idea és que els propietaris que tinguin pisos buits, els destinin a lloguer social per acollir les dones que han estat maltractades a mans de les seves parelles.

El preu del lloguer d'aquests pisos es fixarà en funció de les possibilitats que tingui cada dona. D'aquesta manera, es tindrà en compte si té fills, quin sou té i quin marge de recursos pot disposar per afrontar les despeses de l'habitatge. Com a contrapartida, els propietaris rebran diversos descomptes i avantatges al mateix temps que ajuden a les dones a iniciar una nova etapa de la vida.

La cessió d'aquests pisos serà per cinc anys com a mínim. Però a canvi tenen garantit el cobrament del lloguer mensual, el retorn del pis en el mateix estat de conservació, una assegurança gratuïta durant la vigència del contracte, la gestió administrativa gratuïta, una bonificació del 95% de l'IBI i el seguiment periòdic al domicili.

La Fundació Ser.gi ja gestiona 140 pisos a la demarcació, 128 d'ells son de particulars. Tots ells estan destinats a lloguer social i nou específicament al programa de dones supervivents, dedicat a les víctimes de violència masclista. D'aquests nou habitatges, cinc estan a Girona, dos a Salt i dos més a Figueres.

Malgrat tot, la fundació afirma que només pot donar sortida a un 10% de la demanda de persones que sol·liciten atenció en habitatge.