Olot avança en la tramitació de l'Escola de Noves Oportunitats

Aquest projecte formatiu va dirigit als joves que han quedat fora del sistema educatiu

El Ple de l’Ajuntament d’Olot (Garrotxa) d’aquest dijous ha resolt les al·legacions presentades a la cessió de l’antic convent de la Divina Providència a la Fageda Fundació per a convertir-se en la futura Escola de Noves Oportunitats. Els grups d’ERC, PSC i la CUP han presentat consideracions en el tràmit d’informació pública. En el seu escrit, cada grup proposa un seguit de consideracions, algunes de les quals s’han desestimat mentre que d’altres s’han incorporat a l’expedient iniciat en el mes d’agost.

De les al·legacions acceptades n’hi ha que fan referència a aspectes que ja s’han incorporat al projecte a partir dels informes dels tècnics municipals. Per exemple, que l’Escola de Noves Oportunitats Noima definirà en el projecte curricular del centre, a cada moment i de forma prèvia a la seva execució, les competències a assolir, els continguts i les activitats concretes d’acord a les necessitats detectades a l’alumnat.

També s’estimen mesures com la priorització d’aquells projectes i accions destinades a joves que en el moment de posar en marxa l’escola no disposin de cap recurs públic així com es manifesta la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de continuar oferint a la ciutat els tres perfils de PTT mentre es continuïn ajustant a les necessitats dels itineraris formatius dels joves de la ciutat i fer-ho amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa.

Una altra proposta estimada és l’ampliació de l’Aula d’Alfabetització. Precisament, aquesta actuació forma part de la fase inicial del desplegament del projecte que ja compta amb una direcció tècnica. La Fageda Fundació ha iniciat aquest mes de gener l’atenció a 18 joves que no disposaven de cap recurs formatiu ni laboral (la previsió és que a finals de mes es puguin omplir les 30 places disponibles). L’Aula d’Alfabetització – que fins al moment atenia a 15 persones durant 6 hores a la setmana– des del 17 de gener ofereix una atenció de 20 hores a la setmana (de 9 a 13h)- i porta a terme accions d’alfabetització i de promoció de l’arrelament al territori en un local del carrer Proa de forma provisional fins que es pugui traslladar a la Providència. Una altra prioritat de treball d’aquesta fase inicial és la prevenció de l’abandonament escolar.

Una altra prioritat de treball d’aquesta fase inicial és la prevenció de l’abandonament escolar a través del treball coordinat amb els centres educatius per a oferir d’una oferta d’activitats i espai de reforç que permeti sostenir l’itinerari formatiu dels joves.

D’altra banda, una de les al·legacions desestimades fa referència a l’edifici de la Divina Providència. Els grups havien sol·licitat que la cessió de l’immoble, després de 35 anys, no es traduís en una donació. La revisió d’aquest punt que s’ha rebutjat ja que, segons estableix la normativa, si el bé cedit no es destina a l’ús previst en el termini fixat o bé deixa de ser-hi destinat, la propietat reverteix automàticament de ple dret al patrimoni municipal.

La resolució de les al·legacions presentades a la cessió de l’antic convent de la Divina Providència a la Fageda Fundació s’han aprovat en el Ple d’aquest gener de l’Ajuntament d’Olot amb els vots a favor de l'equip de govern (JuntsxOlot), l'abstenció d'ERC i el PSC i el vot contrari de la CUP. L’Ajuntament d’Olot notificarà a la Fageda Fundació els suggeriments recollits en l’informe tècnic per tal que siguin incorporats en el projecte Noima i donarà compte de l’expedient a la Generalitat de Catalunya. L’acord per a la cessió de l’edifici tornarà a passar pel Ple de l’Ajuntament d’Olot per a la seva aprovació definitiva.

Aquest gener també ha pres possessió de la Regidoria d’Ocupació i Formació Professionalitzadora de l’Ajuntament d’Olot en Lluc Charles Flaqué (JuntsxCat), després de la renúncia de la Gemma Pujolar i Busquets al darrer plenari del 2021. Arran d’aquest canvi, el ple de l’Ajuntament d’Olot ha donat compte de la modificació de la Delegació de la Regidora d’Ocupació i Formació Professionalitzadora, del grup municipal de Junts per Catalunya (JuntsxCat), de la Comissió de Coordinació de Grup, de la composició de la Junta General del Consorci DinàmiG, del Pacte per a la Formació Professionalitzadora i l’Ocupació de la Garrotxa i de la Fundació d’Estudis Superiors.

A part, el ple també ha donat compte de l’Informe de Morositat del 4t trimestre del 2021 de l’Ajuntament d’Olot i de DinàmiG, on el període mitjà de pagament de les factures des de la data de conformitat se situa en els 19,09 pel que fa a l'Ajuntament d’Olot i del 19,76 pel que fa a DinàmiG.

Paral·lelament, el plenari també ha donat compte de l’aplicació del fons de contingència extraordinari COVID-19 pel que fa a l’exercici del 2021 que ha permès invertir un total de 987.168,82 euros en ajudes directes als sectors econòmics i les activitats més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i neteges extraordinàries als centres educatius de la ciutat, entre altres accions. A part, també s’ha donat compte de l’aplicació de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 que estableix l’increment de retribucions del personal municipal de l’Ajuntament d’Olot del 2% aquest 2022.

En l’apartat mocions, el plenari ha aprovat per unanimitat la moció de la Plataforma No és un Vial, és un carrer perquè el consistori endegui la campanya ‘Olot Camina’ i, d’altra banda, s’ha adherit a la moció en defensa del Cànon de Residus de Catalunya amb el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat, ERC i la CUP i l’abstenció del PSC.

El plenari d’aquest dijous 20 de gener de 2022 s’ha retornat a fer de forma telemàtica arran l’increment de casos de COVID-19 de la variant òmicron.