Quart executa les obres de millora exterior de dues escoles municipals

Els treballs s'allargaran fins Setmana Santa

Des d’inicis del mes de setembre, l’Ajuntament de Quart (Gironès) ha dut a terme diverses actuacions als patis de les dues escoles del municipi, Escola Santa Margarida i Escola Nou, amb l’objectiu d’adequar-los i millorar-los per a que els infants del municipi hi puguin accedir adequadament i gaudir de les seves estones d’esbarjo.

A l’Escola Santa Margarida s’han executat dues actuacions: el drenatge de les aigües pluvials i la millora del pati infantil. L’objectiu de la primera actuació ha estat evitar les acumulacions d’aigües que es produïen en diversos punts a causa de les pluges. Per a solucionar-ho s’ha instal·lat un tub de drenatge perimetral, que recorre les façanes sud-oest i nord-oest de l’edifici. Aquest tub de drenatge recull les aigües superficials que discorren pel pati, evitant, així, les acumulacions d’aigua que es produïen a l’entrada de l’escola des del carrer del Tren.

El pati infantil, que acull l’alumnat de P3 a P5, presentava diversos problemes, entre els quals es trobaven també les acumulacions de l’aigua de la pluja. A més, la tanca perimetral estava molt malmesa i la zona no disposava d’un sorrer com a tal. Per això, s’han dut a terme el rebaixat de la terra i s’hi ha creat una sub-base de grava de 35 centímetres de gruix, una capa de sorra de platja d’uns 15 centímetres, un acabat de sauló compactat i graveta. A més, s’ha creat un sorrer per al joc dels infants de 3 metres d’amplada d’uns 35 centímetres de gruix de sorra de platja. Properament s’hi instal·larà la nova tanca perimetral, homologada i que requereix menor manteniment de l’anterior.

Per altra banda, a l’Escola Nou de Quart l’actuació s’ha realitzat conjuntament amb el centre escolar i l’Associació de famílies d’alumnes (AFA). En aquest cas ha consistit en la instal·lació de dues estructures de joc per l’alumnat. L’AFA i l’Escola s’han fet càrrec de l’adquisició i la instal·lació de les estructures i l’Ajuntament ha executat l’obra civil per a poder fer possible. Principalment s’hi ha dut a terme l’excavació, la retirada de terra i s’han formigonat els fonaments.

Properes modificacions

Durant els primers mesos de l’any hi ha previstes dues actuacions més, una a cada escola. A l’Escola Santa Margarida es pavimentarà una zona del pati amb l’objectiu de fer accessibles les entrades i sortides del centre a les persones amb discapacitats físiques.

A l’Escola Nou de Quart es pavimentarà el passadís d’accés al lavabo exterior, que en temps de pluja també s’ocasionen incidències a causa de les aigües pluvials i la terra de la zona. Totes les obres es podran donar per acabades pels entorns de Setmana Santa.