El proper abril Figueres obrirà l'Oficina d'Informació del Centre Penitenciari Puig de les Basses

La seu s'ubicarà a l'edifici Clerch i Nicolau situat al carrer Nou

Amb la finalitat d’informar els ciutadans sobre aquest procés selectiu d’accés al cos de l’àmbit penitenciari, i sobre l’obertura del nou centre, el Departament de Justícia obrirà una oficina d’informació, que estarà oberta els dies 6, 7, 8 i 9 d’abril, als locals de la Fundació Clerch i Nicolau, al carrer Nou, 53, de Figueres.

En aquest servei, tothom que ho desitgi podrà conèixer les característiques del nou equipament, com funciona un centre penitenciari, com es duu a terme la rehabilitació i inserció d’una persona interna, com es pot accedir a un lloc de treball en aquest àmbit o com es pot col·laborar en l’àmbit de l’execució penal. El Departament de Justícia, amb col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, han editat una sèrie de materials informatius que la ciutadania tindrà al seu abast a l’Oficina d’Informació del CP Puig de les Basses per conèixer amb més detall el projecte.

Igualment, tota la informació de la convocatòria de places està disponible a l’apartat Ofertes de Treball del web  HYPERLINK "http://www.gencat.cat/justicia/serveis" www.gencat.cat/justicia/serveis.

Per inscriure’s a la convocatòria, es pot fer per Internet (http://www.gencat.cat/ovt) o mitjançant la presentació de la sol·licitud a qualsevol de les seus del Departament de Justícia al territori.

Un equipament de nova generació

El nou Centre Penitenciari Puig de les Basses s’insereix en el marc del Pla d’execució penal de la Generalitat que preveu la construcció de set nous centres penitenciaris (dos d’ells ja inaugurats) i el tancament de sis presons, que han quedant obsoletes quant a les condicions de vida dels interns i internes i de treball dels professionals.

El CP Puig de les Basses suposa, a més, l’assoliment d’una fita llargament esperada per diversos factors:

S’aglutina en un sol centre les funcions que, fins ara, prestaven les presons de Figueres i Girona, amb un dèficit d’espais, serveis i places.

El CP Puig de les Basses comportarà el tancament de la vella presó de Figueres, que data de 1991 i està situada al nucli urbà de la ciutat, i del CP Girona, que data de 1968.

El nou centre respon a un model caracteritzat per la construcció d’equipaments de dimensions més reduïdes que les tradicionals presons per facilitar la rehabilitació i la custòdia de les persones internes i la seva ubicació en les proximitats de nuclis de població consolidats però fora d’ells.

El nou CP Puig de les Basses s’ubica a uns 2 quilòmetres del nucli urbà de Figueres i podrà acollir entre 750 i 1.000 interns, segons les necessitats i requeriments penals i penitenciaris de cada moment.  El centre disposarà de mòduls diferenciats per a penats i preventius, i tindrà cel·les destinades a homes adults, joves i dones.

Minimització de l’impacte de la instal·lació del centre en el territori

Un dels aspectes que més s’ha treballat en el projecte del nou centre és l’impacte sobre el territori, sobretot visual i lumínic, de manera que s’ha tingut una especial cura en la minimització dels seus efectes en l’entorn. En aquest sentit s’ha vetllat per elements com:

el manteniment del perfil original de l’orografia de la zona de manera que, des d’una visió llunyana, el cim del Puig de les Basses sobresurt per darrere del centre penitenciari.

L’ús materials en la construcció del centre d’una gamma cromàtica amb predomini de terrosos i verds clars, de manera que es procura la seva integració en l’entorn.

La utilització de les terres procedents de la pròpia excavació per generar elevacions davant les parts del centre més visibles des de la plana, a fi de disminuir visualment l’alçada del mur que l’envolta.

La seva menor prevalença respecte del castell de Sant Ferran, situat a l’altra banda de l’autopista A-7.

La barrera natural que s’aixecarà davant del perímetre del centre més visible des d’una posició frontal amb espècies vegetals autòctones.

L’ús de lluminositat groga – que substitueix la tradicionalment blanca de les instal·lacions públiques, més potent -. La potencia de la lluminositat serà més reduïda i sempre orientada cap a l’interior del centre.