Calonge inverteix uns 100.000 euros en la millora del clavagueram

Els treballs van començar a l'octubre i finalitzaran abans d'acabar l'any

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) invertirà 97.759,85 euros en el projecte de millora de la xarxa de clavegueram al municipi. Les obres, realitzades per Geoconstruccions Begur SL i que van començar el passat 18 d’octubre, està previst que finalitzin abans que acabi el 2021 i tenen lloc al carrer de Mestre Numància, la zona de la riera de Calonge, els carrers Juli Garreta i Ferran Agulló i a les urbanitzacions Rio de Oro i Treumal.

El projecte té com a objectiu millorar i ampliar el funcionament de la xarxa de clavegueram del municipi i permetre l’eliminació de possibles contaminacions, evitar desbordaments de la xarxa i millorar els sistemes de recollida d’aigua pluvial. Per la redacció del projecte s’han tingut en compte els resultats de les inspeccions realitzades per l’empresa gestora del clavegueram, AGBAR; el Pla Director de Clavegueram; les actuacions d’emergència més necessàries; i les queixes dels veïns, sigui pels danys que ocasionen o pel nombre de vegades que pateixen la incidència.

La proposta d’actuació als diferents punts del municipi és la següent: Al Carrer Mestre Numància, entre l’avinguda Costa Brava i el carrer Vaixell del nucli de Sant Antoni es disposa de xarxa separativa, amb l’existència de dos col·lectors, un d’aigua residual i un altre d’aigua pluvial. Els treballs consisteixen a canviar les dues canonadesexistents per unes de major diàmetre, atès el seu estat de deteriorament i els repetits problemes d’embussament. La canonada per a la xarxa residual passarà a ser depolipropilè i amb un DN 315 mm i la canonada per a la xarxa pluvial serà de polipropilè i de DN 500 mm.

També s’aprofitarà per substituir els 5 embornals existents per nous i implantar-ne 2 de més. El segon tram de millores és a la Riera de Calonge: les zones pròximes, des de Calonge a Sant Antoni, es poden dividir en dos (tram 1, amb murs de formigó corbats; i tram 2, amb escullera de pedra natural inclinada). En la ubicació del primer tram els carrers que sobresurten de la rasant de la zona urbanitzada han quedat afectats per una manca de drenatge superficial natural, un fet que provoca inundacions puntuals a causa de la barrera física originada pels murs de formigó i obliga a treballar en la millora dels elements de captació de l’aigua pluvial per evitar que l’aigua s’acumuli en els punts baixos.

Les actuacions consistiran a millorar la capacitat de drenatge de l’aigua que transcorre pels vials, sigui incorporant nous elements de captació i la corresponent canonada que els connecta fins a la xarxa de pluvials existent o amb la millora i substitució dels elements ja existents.

Per la seva part, el Carrer Juli Garreta, situat a la zona denominada Torre Valentina, és un carrer paral·lel a l’avinguda Torre Valentina i la Riera de Calonge, no disposa de xarxa separativa en cap punt del seu recorregut i només té una xarxa d’aigua residual amb un col·lector de diàmetre molt inferior al recomanat. La conseqüència és que la cruïlla amb el carrer Rafael Colom queda totalment saturada en episodis de pluja, provocant inundacions a la resta del carrer, amb les queixes corresponents dels veïns.

Es preveu la implantació de dos nous embornals a l’inici del carrer que es connectaran a la xarxa de pluvial existent a la plaça Enric Morera, reduint l’aigua superficial que s’escola durant els episodis de pluja. També s’actua al Carrer Ferran Agulló: ubicat dins el nucli de Sant Antoni només un mur d’endegament el separa de la Riera de Calonge i pavimentat amb formigó imprès, no té diferència de cota entre la calçada i la vorera.

El carrer disposa de xarxa separativa pluvial i els embornals estan connectats entre si per un tub que permet la seva neteja posterior, però durant els temporals importants l’aigua de mar arrossegada per les onades provoca inundacions a les finques pròximes, com a la Comunitat Comte Urgell. Es preveu la substitució dels 5 embornals existents per unes reixes resistents amb una major obertura, a fi d’evitar, en la mesura del possible, la saturació d’aquests pels arrossegaments del temporal.

D’altra banda, la Urbanització Rio de Oro, al nord del terme municipal de Calonge i Sant Antoni, pateix un gran desnivell entre les seves parcel·les i en períodes de pluja resulta una forta escorrentia d’aigua pluvial fins als punts baixos de la urbanització, que només disposa d’embornals connectats a cursos d’aigua existents.

Una de les parcel·les afectades és al carrer de l’Om núm. 17, on s’ha realitzat un punt de recollida d’aigua provisional mitjançant un forat –tapat provisionalment amb un palet- que requereix la intervenció municipal a fi d’evitar perills. En aquest punt del carrer s’instal·laran dues reixes juntes del model Barcino D400, eliminant la problemàtica actual i mantenint el funcionament del drenatge d’aigua pluvial, que deriva les aigües a un sistema hídric.

Finalment, es treballa a la Urbanització Treumal, al nord-est, limitant amb el terme municipal de Castell-Platja d’Aro, dividida per diferents sectors. Les obres es realitzaran al sector Treumal on se substituirà l’embornal existent en el punt baix, per un de major capacitat que enviï les aigües a la zona verda existent, que finalitza amb un sistema hídric, en comptes de l’estació de bombament d’aigua residual.