Es crea la Taula de Planificació Educativa de Torroella de Montgrí i l’Estartit

Aviat es cediran els terrenys per a l’ampliació a dues línies de l’Escola Portitxol

Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), EMD, Generalitat i comunitat educativa treballaran plegats en l’organització, l’oferta i la planificació educativa de Torroella de Montgrí i l’Estartit. El treball conjunt es vehicularà a través de la Taula de Planificació Educativa i de la Comissió de Participació.

La Taula de Planificació Educativa es va constituir formalment el 18 de novembre. Aquest nou ens serà l’encarregat de fer propostes a l’òrgan competent del Departament d’Educació en matèria d'oferta i planificació educativa, tant de titularitat pública com privada. Entre d’altres aspectes, tractarà qüestions relacionades amb la programació anual de l'oferta educativa; l'ampliació, reducció, creació, supressió o fusió de centres de titularitat pública; el futur mapa educatiu del municipi; l'evolució de l'oferta dels llocs escolars; l'adopció de les mesures específiques per al foment de l'equitat escolar i la cohesió social; la delimitació de les zones educatives i les adscripcions entre centres.

La Taula està regulada per un decret de la Generalitat i està integrada per l’alcalde i la direcció dels serveis territorials del Departament d’Educació, que n’exerceixen la presidència. També en formen part la regidora i la tècnica municipal d’Ensenyament, l’inspector o inspectora que presideixi la comissió de garanties d’admissió, la persona responsable de la planificació educativa i un tècnic o tècnica de planificació, en representació dels serveis territorials. També es pot acordar la participació de persones que hi puguin aportar coneixement.

Comissió de Participació

Vinculada a la Taula també hi ha una Comissió de Participació amb representants de la titularitat i les direccions dels centres públics i concertats, les famílies d’alumnes i representants sindicals del professorat. Ahir al matí va celebrar la primera reunió. Aquest és l’òrgan a través del qual es garanteix la participació dels sectors de la comunitat educativa en la programació de l'oferta educativa.

Entre les seves principals funcions hi ha la de fer propostes a les taules locals de planificació educativa en relació amb les competències i àmbits d'actuació de les taules. En la seva primera sessió constitutiva, a banda de formalitzar nomenaments, es van presentar les dades de planificació escolar de P3, 1r d’ESO i 1r de Batxillerat del curs 2022/23.

La regidora d’Ensenyament, Anna Company, està convençuda que tant la Taula com la Comissió seran bons instruments per optimitzar al màxim la coordinació de tots els recursos educatius del municipi, així com per  canalitzar propostes en matèria de planificació i organització educativa tenint en compte tots els col·lectius que hi estan implicats.

Ampliació de l’Escola Portitxol

Una de les qüestions que es va tractar en la primera Taula de Planificació Educativa va ser el de l’ampliació de l’Escola Portitxol. En aquest sentit, Company ha informat que, després de dues dècades, s’ha posat fi al llarg litigi amb un particular que impedia formalitzar la cessió a la Generalitat dels terrenys municipals per poder fer l’ampliació.

Finalment, el treball fet des de les àrees d’Urbanisme i d’Ensenyament ha permès que recentment s’hagin desmuntat totalment els elements que ocupaven la finca municipal de 216 m2 emplaçada entre l'escola i l'Hotel Bell Aire, i declarada de titularitat municipal per una sentència de l'any 1991.

Aquests terrenys han quedat totalment desafectats i disponibles perquè en breu l’EMD de l’Estartit els pugui cedir a la Generalitat per a l'ampliació de l'equipament educatiu, com sempre s'havia plantejat i previst en el planejament general. En relació amb aquesta qüestió, Company ha mantingut converses amb responsables del Departament d’ensenyament i, tot i no concretar dates, es manté el ferm compromís de prioritzar l’ampliació del centre a dues línies. La regidora confia que sigui quan abans millor i assegura que des de l’Ajuntament se serà molt insistent.