Calonge invertirà més de 860.000 euros per la nova deixalleria

Les obres començaran el 2022 i duraran 5 mesos

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) farà una nova deixalleria a la zona del Parc d’Activitats Econòmiques, el pressupost de la qual està fixat en 860.649,69 euros. A la parcel·la, propietat del municipi i situada just al mig del polígon industrial, hi haurà una planta de transferència dedicada a gestionar de forma més adequada els residus. El projecte, encarregat a EP Enginyeria Grup 7, es durà a terme el 2022 i les obres tindran una durada aproximada de cinc mesos.

La deixalleria actual, construïda fa més de 20 anys, ha quedat obsoleta i no compleix les necessitats que té el municipi, amb una població censada d’11.331 habitants que durant la temporada turística arriba a les 50.000 persones, multiplicant per cinc la xifra habitual. L’espai en què està situada no permet que hi hagi un creixement, un fet a causa del canvi estratègic en el sistema de recollida de residus passant de la contenerització a la recollida porta a porta, fent necessari encara més espai per la revalorització de residus.

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni disposa d’una parcel·la, amb qualificació urbanística d’equipaments totalment compatible urbanísticament per ubicar-hi la nova deixalleria, que se situarà al carrer de la Verema, dins el polígon industrial d’activitats econòmiques. Així doncs, la nova deixalleria quedarà ubicada a menys de 500 metres del centre històric de Calonge i estratègicament just a l’entrada del municipi, amb la qual cosa qualsevol usuari que vulgui agafar la variant en direcció Girona, Barcelona o Palafrugell, només s’haurà de desviar 200 metres per trobar-la.

La superfície total de la parcel·la de la nova deixalleria és aproximadament de 3.064 metres quadrats. De tipus mitjana, consistirà bàsicament en un circuit apte per a la circulació dels vehicles a dos nivells, un nivell inferior on se situaran la zona de serveis i la zona de contenidors –formada per 14 boxes- i un nivell superior on es troba el moll de descàrrega i el vial distribuïdor de les diferents àrees de descàrrega.

També s’ha previst una àrea de maniobra per facilitar la tasca dels camions; la construcció de diferents magatzems –alguns, coberts-; espai per a l’emmagatzematge de RAEE; per dur a terme operacions de Reutilització i de Preparació per a la Reutilització; edificacions com l’oficina, vestidors i serveis sanitaris; una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum; la col·locació de paviment impermeable i cubetes de seguretat; tancada perimetralment mitjançant una tanca o mur amb una zona enjardinada amb vegetació i arbres per tal de reduir l’impacte visual; i les corresponents xarxes elèctriques, abastament d’aigua, telefonia i senyal d’internet, xarxa de sanejament i drenatge. Totes les operacions s’efectuaran sota les condicions de seguretat adients.

Les obres de a la nova deixalleria de Calonge i Sant Antoni consistiran en: moviment de terres; fonamentació i murs de contenció; drenatge (àrea de camions, d’accés i serveis, de les rampes d’accés i descens, edificacions); pavimentació (nivell superior i zona d’entrada, rampes i descàrrega, zona de contenidors, de magatzem i coberts, d’oficines exteriors i d’aparcament, d’oficines interiors); tancaments (exterior, edifici de serveis, cobert); instal·lació d’aigua i boques de rec; de sanejament; contra-incendis; elèctrica, il·luminació i telefonia. El pressupost previst per l’Ajuntament és de 706.525,03 euros per la deixalleria i 154.124,66 euros per la planta de transferència.