Les plaques solars a l'escola de Pau estalviaran 1.341 euros a l'any en electricitat

També permetran reduir el CO2 en 5,35 tones

A finals del passat mes d’agost es varen acabar els treballs d’instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la teulada de l’escola de Pau (Alt Empordà). La instal·lació està formada per 30 plaques que donen una potència de 12,3 kW –que suposen 10 kW de potència nominal–, amb una producció anual de 16.658 kWh.

Passats uns dies d’ençà que la planta es troba a ple rendiment, es disposa de dades reals. Així doncs, entre el 14 de setembre que el programari associat va començar a passar informació i fins al 15 d’octubre –període de 32 dies– la producció d’energia ha estat de 1.308 kWh, cosa que ha suposat un estalvi de 130 euros per les finances municipals. Alhora, en aquest període d’aproximadament un mes s’ha deixat d’emetre 458 kg de CO2.

Les dades confirmen les previsions, que estimen que la instal·lació satisfarà fins al 51% de la demanda energètica de l’escola. Pel que fa a l’estalvi, els estudis previs determinen que l’energia generada permetrà reduir la factura de la llum en uns 1.341 euros/any, i que es deixaran d’emetre també anualment a l’atmosfera fins a 5,35 tones de CO2.

Ara la planta fotovoltaica es troba en procés de regularització, la qual cosa comportarà, entre d’altres, que l’energia excedentària que s’aboqui a la xarxa pugui ser compensada en el rebut. El propòsit de l’Ajuntament és que la instal·lació es registri com una comunitat energètica, en la qual de moment hi haurà la pròpia escola i l’edifici de l’Ajuntament, però que en un futur s’hi puguin també connectar habitatges particulars tot posant més plaques en altres edificis de titularitat municipal.