Una botiga online proveirà amb productes ecològics als treballadors del Santa Caterina

Més de 200 persones ja s'han inscrit al servei, que permet recollir la compra a l'hospital

El projecte 'Del mercat a la feina' està tenint una bona acceptació entre els treballadors de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Fins al moment, més de 200 persones s'hi ha inscrit per tal de poder consumir els productes de l'horta que cultiven els treballadors de la fundació així com d'altres productes certificats com ous o conserves.

Cada divendres els treballadors registrats reben un butlletí enllaçat a la botiga en línia amb l'oferta setmanal dels productes que, habitualment, s'ofereixen des de la parada del Mercat del Lleó de Girona i poden encarregar la compra. El divendres següent, la Fundació deixa cada comanda a l'Hospital Santa Caterina.

El projecte es va posar en funcionament com a prova pilot el mes de novembre i l'objectiu de l'IAS i Drissa és exportar el model a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com a altres institucions i empreses per tal de mantenir i incrementar els llocs de feina de persones amb malalties mentals.

La tasca de la fundació

La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre, impulsada per l'Institut d'Assistència Sanitària l'any 1999, amb l'objectiu de millorar de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs, a través del treball. L'IAS contribueix amb aquest projecte comú amb la Fundació Drissa a mantenir i incrementar el llocs de feina d'aquestes persones, moltes de les quals són usuàries de l'IAS. Actualment, el projecte d'horta ecològica compta amb una plantilla de divuit persones, catorze de les quals són treballadors que pateixen un trastorn mental.

El projecte d'horta ecològica de Drissa es va iniciar l'any 2006, amb l'objectiu de crear llocs de feina per a persones amb malaltia mental a través d'una nova línia de negoci que es diferenciés de l'activitat empresarial d'altres entitats del sector al territori.