Olot marcarà les bicicletes per identificar el propietari en cas de robatori

Utilitzarà pintura d'alta resistència

L'objectiu del canvi de sistema és oferir de forma gratuïta i només per als veïns i veïnes d'Olot un sistema més eficaç per dissuadir la sostracció de les bicicletes. En cas que igualment li robin el vehicle, el nou sistema possibilita que es pugui retornar la bicicleta al propietari en el moment que sigui localitzada per un cos de policia arreu de l'Estat.

Fins ara Olot feia servir un sistema de marcatge mecànic a partir d'un número de referència d'ús exclusiu de la Policia Municipal d'Olot i que, per tant, només permetia la localització de la bici dins la mateixa ciutat. Aquest marcatge serà substituït pel nou sistema en què es comparteix una mateixa base de dades per a tot l'Estat.

Els propietaris de bici han de registrar la bici per obtenir un número propi a través de la base de dades estatal que ofereix la mateixa empresa. Qui vulgui marcar la bicicleta de manera gratuïta ha de contactar amb la Policia Municipal omplint el formulari que hi ha penjat al web de la policia.