La Pineda d'en Gori de Palamós s'escaparà de ser urbanitzada

L'Ajuntament tindrà la titularitat de prop de 30.000 m² de la finca que no seran edificables

Un cop s'aprovi definitivament el projecte de reparcel·lació el mes que ve, un total de 29.272 metres quadrats corresponents a la pineda i a tot el seu àmbit litoral passaran a mans municipals. L'obtenció de la titularitat pública d'aquests terrenys comporta el manteniment de la qualificació de zona verda i per tant que no sigui una zona urbanitzable.

El conveni estableix que a canvi de de la titularitat municipal, els propietaris puguin construir a la part posterior d'aquest àmbit, concretament en una zona que dóna continuïtat a la urbanització ja existent de La Fosca. Aquest projecte de reparcel·lació se situa a la zona delimitada entre la carretera de Sant Esteve i el camí Cap de Planes (a tocar del càmping King's). En aquest espai d'11.541 m² es preveu la construcció de 72 habitatges distribuïts en tres blocs de planta baixa i tres plantes pis.

Un procés que va començar fa 27 anys

El consistori tanca un procés llarg iniciat l'any 1986, quan l'antic Pla General d'Ordenació Urbana Municipal ja preveia la possibilitat de l'aprofitament urbanístic d'una part de la Pineda d'en Gori, atorgant als seus propietaris uns drets edificadors.

L'any 2001, l'Ajuntament va iniciar el projecte de revisió del POUM i de manera paral·lela va obrir un procés per intentar preservar el màxim espai de la pineda com a espai natural no edificable. Tres anys més tard, la Generalitat va atorgar a Cala S'Alguer la categoria de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) que inclou a la seva zona de protecció la Pineda d'en Gori.

Durant el procés de revisió, el consistori va negociar amb la propietat dels terrenys un projecte urbanístic més sostenible que el que hi havia previst en el passat per tal de guanyar més espai de titularitat pública.