Ja es poden consultar els documents històrics més antics de Girona a través d'Internet

Es tracta de 5.500 documents que daten de l'any 1.144 fins al 1.862

Segons els seus impulsors, aquesta aplicació posa a l'abast del públic el patrimoni documental de l'època medieval i moderna de la ciutat però també és la primera vegada que un conjunt documental d'aquestes característiques es pot consultar de forma completa per Internet.

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha destacat que es tracta d'una informació colossal" i ha subratllat que "no hi ha res més modern i democràtic que poder consultar un text medieval des de l'altre punt de món gràcies a les noves tecnologies". Per la seva banda, el cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, Joan Boadas, i la tècnica de l'Arxiu Històric de la Ciutat, Anna Gironella, han fet èmfasi en la importància de poder consultar els originals i les transcripcions dels documents "més antics i més importants" de la ciutat, atès que la doten d'estructura política i de govern.

Es pot accedir a l'aplicació a través del web del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions (www.girona.cat/sgdap/cat/llibres) i permet fer diferents tipus de cerques, com ara per text lliure en les transcripcions o acotacions segons la tipologia documental, la datació o els índexs. També es pot acarar els textos transcrits amb els originals, donat que també hi ha disponible la digitalizació dels tres llibres de privilegis de la ciutat (el Llibre Verd, el Llibre Vermell i el Llibre Groc) i el Llibre del Sindicat Remença de 1.448.

L'aplicació utilitza la tecnologia dissenyada per l'empresa Cran Consulting, que es basa en els continguts elaborats durant el projecte d'edició de documents antics per part de l'Arxiu Municipal de Girona des de l'any 1992. Fins ara, només es trobaven disponibles de forma impresa en els dotze volums de la col·lecció 'Documents de l'Arxiu Municipal', formada per la transcripció completa dels documents, el resum de contingut, la datació i la tradició documental de cadascun d'ells. En el cas dels pergamins, en lloc del text complet es va realitzar un resum complet del contingut i també es van indexar els organismes, els càrrecs i oficis, els notaris i notaries i les tipologies documentals.

Han participat en aquest projecte, dirigit per Joan Boadas i Lluís-Esteve Casellas, els historiadors Christian Guilleré, Maria Josepa Arnall, Griselda Juliol, Joan Villar, Maria Mercè Homs i Anna Gironella, a més de la col·laboració del personal de l'Arxiu Municipal.