El 91% de les llars gironines pateixen algun grau d’inseguretat alimentària

Més de la meitat de les famílies no tenen ingressos mensuals estables i els han reduït

El 61,45% de les famílies ateses i enquestades per la Creu Roja arran de la pandèmia no han demanat mai cap ajuda per cobrir les necessitats bàsiques de la llar però la gravetat de la situació actual els ha obligat a recórrer-hi per primer cop. Lluny de millorar la situació, el 91,7% de les persones enquestades considera que continuaran necessitant el suport de l’organització els propers mesos.

Aquestes són algunes de les conclusions del 3r informe de L’Observatori “Impacte de la COVID-19 en l’alimentació de la llar” que s’ha elaborat a partir de les enquestes realitzades els mesos de maig i juny a un total de 1.012 persones ateses (179 a les comarques de Girona) dins el Programa d’Ajuda Humanitària de la Creu Roja, en col·laboració amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Menys ingressos familiars, major dependència dels ajuts

Segons l’informe, més de la meitat de les famílies enquestades no compten amb cap ingrés mensual estable i en la meitat dels casos aquests s’han vist reduïts a causa de la pandèmia. Aquesta situació ha implicat que en 4 de cada 10 llars l’ingrés majoritari provingui de prestacions i, per primera vegada en molts anys, no procedeixi dels salaris (44,13%). En el 15% dels casos, l’alimentació procedeix dels ingressos en l’economia informal.

Des de l’inici de la pandèmia i fins al setembre de 2021, més de 83.190 persones a les comarques gironines han rebut atenció humanitària de primera necessitat (aliments i altres productes bàsics) a través del pla Creu Roja RESPON, en el marc del qual s’han distribuït prop de 455 tones d’aliments (454.680 kg) 18. kits d’ajuda bàsica i 10.507 targetes de prepagament.

Més inseguretat alimentària a les llars

Entre gairebé la meitat dels enquestats (66.48%) l’alimentació familiar prové de donacions d’entitats socials, el 27,37% dels ingressos familiars i el 6,15% de l’ajuda de familiars i amics.

Però tot i el suport rebut , el 91,63% pateixen algun grau d’inseguretat alimentària i en el 5,59% dels casos arriba a la inseguretat alimentària severa, és a dir, afecta a la qualitat i la quantitat dels aliments consumits per la infància.

Així, més de la meitat de les persones enquestades reconeixen que, per manca de recursos, en la seva llar han deixat algun cop de tenir una alimentació saludable; una quarta part afirmen que alguna vegada un adult de la família ha patit gana però no ha menjat i un 3,35% dels casos asseveren que un menor de 18 anys ha deixat algun cop d’esmorzar, dinar o sopar.

En aquest preocupant context, cal assenyalar que el 66% de les famílies enquestades les formen dos o més infants i el 41% no gaudeixen de beca menjador per a cap dels fills.

Subvenció de 2 milions d’euros per garantir l’alimentació infantil

Per contribuir a fer front a aquesta situació, el Departament de Drets Socials del Govern ha aprovat una nova subvenció de 2 milions d'euros a la Creu Roja per atendre les necessitats bàsiques de famílies amb infants i joves de Catalunya. Aquesta quantitat permetrà la distribució d’ajudes econòmiques i lots de productes alimentaris i d’higiene per combatre el risc de pobresa infantil i prevenir altres situacions de risc que se’n puguin derivar.

El desembre passat, la Generalitat i l’organització humanitària ja van signar un conveni de 4 milions d’euros per donar cobertura a les necessitats bàsiques de 14.000 famílies amb infants a càrrec durant 6 mesos, amb un total de 42.000 ajudes.