Endesa posa en servei una línia amb cable trenat a Sant Hilari Sacalm per a millorar el servei

La inversió total és de 105.000 euros

Endesa ha posat en servei la primera línia elèctrica amb cable trenat de mitjana tensió a la demarcació de Girona i a la Catalunya central. La nova infraestructura, construïda a cavall entre la Selva i Osona, no només esdevé una traça única en tota aquesta àrea, sinó que marca un punt d’inflexió en esteses immerses en àmplies zones boscoses de difícil accés.

La nova línia, operativa des del passat dissabte, té una inversió de 105.000 euros, aportats íntegrament per l'empresa, i comportarà una important millora de la qualitat i continuïtat del subministrament als municipis de Sant Hilari Sacalm i de Vilanova de Sau, a les respectives comarques.

La nova línia, ubicada als dos termes municipals abans esmentats (i amb una petita derivació a Espinelves, també a Osona) té gairebé 1,2 quilòmetres de longitud, la majoria dels quals passen per zona boscosa. Així, la xarxa convencional s’ha substituït per cable trenat de nova tecnologia. Aquesta mesura representa una reducció important de les mides i l’amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, fet que evita contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres agressions externes. El nou cablejat té un disseny més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat i queda molt més integrat en l’entorn natural, ja que es redueix de manera notable el seu impacte visual. En aquest sentit, la compactació permet, en conseqüència, reduir les distàncies amb les masses boscoses més properes- i queda més protegit davant la caiguda, per exemple, de branques i la generació de possibles incidències.

Així mateix, el nou cablejat té una secció més gran que l’antic, la qual cosa permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement vegetatiu i atendre nous clients que hi pugui haver en un futur.

La reforma integral de la línia s’ha completat, a més, amb el canvi de 28 suports de fusta per uns nous, també de fusta, però més gruixuts i notablement més resistents, i la retirada dels tradicionals aïlladors de vidre de què disposava la línia, que han estat substituïts per unitats polimèriques. Aquestes noves peces estan fabricades per un compost a base de fibra de vidre i silicona que aporta significatius avantatges respecte als anteriors. En concret, són més flexibles, tenen un pes més lleuger i una major resistència a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les pedregades, o les descàrregues de llamps; o el vandalisme, com els trets dels caçadors.

A més a més, la nova línia incorpora, de facto, gràcies al nou disseny, elements protectors per a l’avifauna, ja que el cable trenat, a l’estar folrat, el fa segur de cara a possibles electrocucions. D’aquesta manera, tots els elements en tensió que podrien representar un risc queden automàticament protegits, fins i tot els suports, que passen a estar aïllats mitjançant el recobriment del cable. Igualment, també es minimitza el risc de col·lisió pel ocells, ja que el sistema trenat reforça visualment la presència del cable, de manera que deixa d’esdevenir un risc per a l’avifauna allà on queda instal·lat i ajuda a facilitar la convivència entre les infraestructures i els ecosistemes i salvaguardar les espècies que hi habiten o transiten.