Inauguren a Florència una exposició immersiva sobre Salvador Dalí

'Inside Dalí' es traslladarà posteriorment a Anvers (Bèlgica)

Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, i Joan Manuel Sevillano, gerent de la Fundació Dalí, participen avui a Florència en la inauguració d’un nou projecte immersiu dedicat a Salvador Dalí. L’exposició, que ha estat produïda pel grup Crossmedia amb direcció creativa de Monogrid ha comptat amb l’assessorament i la col·laboració de la Fundació Dalí. A partir de demà 16 de setembre i fins al 16 de gener de 2022 es pot veure a la Cattedrale dell'Immagine. Posteriorment viatjarà a Anvers, Bèlgica.

El títol escollit és Inside Dalí perquè té la voluntat d’endinsar-se en els trets que defineixen la seva identitat i la seva evolució personal i artística. Amb una acurada selecció d’imatges, narra l’heterogènia producció daliniana a partir de cinc àmbits: (a) la curiositat característica del Renaixement d’un adolescent que es mou entre l’austeritat del pare i la transfiguració de la mare; (b) la consistència del temps en una etapa en què conflueixen allò dur amb allò tou, allò comestible amb allò que es metamorfosa; (c) l’obsessió per la mort que Dalí combatrà amb l’ascetisme en plena era de la psicoanàlisi; (d) la sublimació eucarística com a mètode per materialitzar la irracionalitat i (e), finalment, la Wunderkammer de Dalí, una càmera de les meravelles que mostra l’extraordinària versatilitat de Dalí per usar diferents llenguatges expressius més enllà de la pintura. Aquesta tria és un reflex dels seus pilars conceptuals. La figura de Gala és el fil conductor que enllaça les imatges i mostra, a cada etapa, un nou codi pictòric. Així mateix, el pa apareix com un símil de la dona estimada, metàfora visual i testimoni privilegiat dels secrets més pregons de l’artista.

La Fundació Dalí va iniciar aquesta línia expositiva amb Dalí. L’enigma sense fi que es va estrenar als Baus de Provença el 6 de març de 2020 i que actualment es pot visitar a l’Atelier de Lumières de Paris. L’objectiu és difondre l’obra de Salvador Dalí a un públic multigeneracional amb nous llenguatges i formats.

Crossmedia és un grup d’empreses italianes encarregades de desenvolupar i implementar noves tecnologies en continguts culturals d’alta qualitat. Són un referent en la difusió de la cultura en entorns digitals, responsables d’experiències multisensorials sobre artistes de renom internacional com Leonardo Da Vinci, Rafael, Klimt, Monet, Van Gogh, Modigliani, Magritte i ara Dalí.