Blanes introduirà millores en la regulació de les zones de càrrega i descàrrega

Els usuaris hauran d'emprar discs horaris o del contrari seran multats amb 200 euros

La Policia Local de Blanes ha iniciat una campanya informativa per donar a conèixer aquesta obligatorietat abans que, a partir de l’1 de gener de 2013, es comenci a sancionar en cas que s’incompleixi aquesta normativa. Podran ser sancionats i retirats pel servei de grua al dipòsit municipal de vehicles amb multes per un import de 200 euros els vehicles comercials que no col·loquin el disc horari o que no indiquin l’hora d’arribada correctament. També es podran multar els vehicles comercials que excedeixin el temps màxim permès de 15 minuts així com els turismes i altres vehicles no autoritzats que estacionin a les places reservades per a càrrega i descàrrega.

L’objectiu d’aquesta mesura que posarà en marxa l’Ajuntament de Blanes és alleugerir l’ocupació temporal de les zones de càrrega i descàrrega per a vehicles comercials i autoritzats, que estableix que ha de ser per un període màxim de 15 minuts, no prorrogables. Això és perquè aquestes zones són d’ús exclusiu per efectuar tasques de càrrega i descàrrega amb vehicles comercials, i no pas espais d’estacionament reservat per a aquest tipus de vehicles.

Donada la creixent demanda d’espais per fer càrrega i descàrrega, la intenció és que la seva utilització sigui el més equitativa possible i facilitar encara més la rotació de vehicles, evitant així el seu mal ús.

D’altra banda, aquests dies també s’han començat a lliurar discs horaris de manera gratuïta a les dependències de la Policia Local de Blanes durant tot el dia, així com a l’oficina de l’AMIC els dies laborables des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia. L’Ajuntament de Blanes ha editat 1.000 discs i està previst lliurar-ne un per vehicle prèvia presentació de la documentació que l’acrediti: permís de circulació, fitxa tècnica i targeta de transport (per a vehicles amb MMA entre 2 i 12 tones).

No hi ha obligatorietat d’utilitzar específicament aquest disc horari. Amb tot, si s’utilitza un altre model, la única cosa que s’ha de tenir en compte és que mostri de manera constatable els 15 minuts màxims d’utilització que s’estableix a Blanes.

La campanya informativa que ha iniciat la Policia Local de Blanes inclou explicacions sobre com s’ha d’utilitzar el disc horari, que s’ha de col·locar a la part davantera del vehicle, en un lloc visible des de l’exterior. Per indicar l’hora s’ha de girar l’esfera negra fins que el costat de l’angle marqui l’hora d’arribada a la zona. Automàticament, l’altre costat de l’angle marcarà l’hora de sortida, 15 minuts més tard.

Val a dir que, per normativa, s’entén per vehicles comercials tant els camions com les furgonetes i els vehicles mixtos de dos seients i adaptats per fer transport de mercaderies. Igualment, s’inclouen en aquesta categoria els vehicles comercials i/o industrials visualment identificats que hagin de carregar o descarregar mercaderies relacionades amb la seva activitat i que reuneix aquests requisits.