Els Aiguamolls de l'Empordà milloraran el sanejament amb una nova depuradora a Pau

Suposarà una inversió de 2,7 MEUR

Actualment, les aigües residuals de Pau es gestionen a través d'una depuradora que té 40 anys i ha quedat obsoleta. Tot i que l'ACA fa el buidatge de fangs i analitza les aigües que, ja sanejades, es retornen al Riutort, els diferents governs municipals feia anys que insistien en què calia fer-ne una de nova.

Ara, després d'un procés que no ha estat exempt de litigis amb propietaris particulars, les obres d'aquesta Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) ja són una realitat. Aquest juliol, les màquines ja han entrat sobre terreny i han començat els moviments de terres a la parcel·la on es farà la depuradora (situada al costat de la carretera que porta cap a Vilaüt i Els Estanys).

La depuradora, que tractarà les aigües residuals de Pau i els Olivars de Pau, suposa una inversió de 2,7 MEUR (IVA inclòs). Els treballs, que fa l'empresa Rubau Tarrés S.A.U, van començar el 8 de juliol passat i tenen una durada d'onze mesos. L'objectiu és que ja estigui operativa l'estiu del 2022.

La nova depuradora tindrà capacitat per tractar 170 metres cúbics d'aigua al dia. Entre d'altres, disposarà d'un dessorrador-desgreixador, d'un reactor biològic i d'un decantador secundari. El tractament dels fangs es farà a través d'un sistema natural format per canyís (conegut com a rizocompostatge) que permetrà deshidratar-los i n'evitarà males olors.

El director de l'ACA explica que aquest sistema també permetrà estalviar "el trànsit periòdic de camions". Perquè els fangs deshidratats s'acumularan en una part de la depuradora i es retiraran cada 3-4 anys. "És un sistema que millora molt la gestió del transport i estabilitza l'activitat", concreta Ridao.

Benefici mediambiental

Tant el director general de l'ACA com la primera tinent d'alcalde de Pau, Iolanda Meneses, han insistit en què la nova EDAR suposarà "clars beneficis mediambientals". "Som un municipi que està entre dos parcs naturals i aquesta obra era molt demanada, tant per millorar la vida de la ciutadania com per a la seva contribució mediambiental", ha dit Meneses.

"Sanegem les aigües residuals de la població i amb el retorn cap al medi, també donem aigua al parc natural dels Aiguamolls, que es destinarà per a usos ambientals", ha destacat Ridao. La depuradora de Pau s'inclou dins l'actual planificació hidrològica (corresponent al període 2016-2021). Precisament, el director general de l'ACA ha remarcat "l'increment de sistemes de sanejament a Catalunya, amb 530 depuradores actives que garanteixen el sanejament del 97,1% de la població".

Eficiència energètica

En paral·lel, la nova EDAR de Pau també impulsarà l'eficiència energètica. Disposarà d'un parc solar fotovoltaic, amb una potència total de 40,5 kW, que d'entrada ja permetrà cobrir entre el 20 i el 40% del consum energètic de la planta. I per a més endavant, també s'ha previst una reserva de terrenys per ampliar la superfície de plaques solars i permetre que la depuradora sigui autosuficient.

A més, per minimitzar l'impacte paisatgístic, la línia elèctrica que ha d'alimentar la depuradora, i que inicialment s'havia previst fer aèria, acabarà passant soterrada.