L'edificació s'incrementa un 16% a les comarques gironines i se situa en nivells prepandèmia

L'obra nova és qui tira del carro

L'edificació s'ha incrementat aquest primer trimestre de l'any a les comarques gironines respecte l'any passat i ja se situa en nivells prepandèmia. Segons el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), la superfície visada a la demarcació durant aquest període ha estat de 293.102 metres quadrats.

Això suposa un 16% més que l'any passat on es van visar 252.302 metres durant els primers sis mesos de l'any. Una crescuda que situa a la demarcació en xifres molt properes al 2019 on es va arribar als 301.075 metres. El motiu d'aquesta recuperació, és, en bona part, l'obra nova. I és que aquest tipus d'edificació ha augmentat prop d'un 50% respecte l'any passat i, fins i tot, ha superat la que es va fer el 2019.

Totes les comarques de la demarcació de Girona han crescut en obra nova, excepte la Selva que ha baixat prop d'un 28% respecte l'any passat. En especial destaca la Cerdanya on ha crescut un 92% el nombre de visats. El Pla de l'Estany també ha notat un fort repunt del 65%, que ha fet recuperar el sector en aquest indret. L'altra cara de la moneda, però, és la rehabilitació que ha caigut de manera destacada. En concret, a les comarques gironines s'han visat 75.304 metres quadrats, un 28'4% menys que fa un any i un 30% menys que fa dos.

La majoria habitatges

Sobre la superfície visada per fer habitatges, cal destacar que ha augmentat el 35,5%, i suposa un total de 232.077 m2. Una dada que fa evident la tendència a l'alça que hi ha des del 2018 i la caiguda del no habitatge. Aquesta superfície correspon a 833 pisos i cases.

Per comarques, les que han visat més habitatges són el Gironès amb 336, i el Baix Empordà amb 159 habitatges. Per contra, el Pla de l'Estany -la més petita de totes- amb 39 habitatges, i la Garrotxa amb 56, són les que destinen menys metres quadrats a ús residencial en el conjunt de les comarques gironines.

"Molt lluny encara"

Davant d'aquestes xifres de l'edificació, el president del COAC a Girona, Marc Riera, explica que el passat mes de gener ja van advertir de la desacceleració del sector a causa "d'un model basat en projectes residencials d'obra nova" i lamenta que la rehabilitació sigui "testimonial" i en "constant línia planera".

"Tot i que les xifres marquen una lleugera millora, encara estem molt lluny d'assolir una situació saludable i equilibrada", ha assenyalat Riera, que espera que els fons europeus de reconstrucció serveixin per "mitigar" els efectes de la pandèmia al sector.

D'altra banda, la renovació urbana és un dels sectors que més preocupa als arquitectes gironins. El president dels arquitectes gironins considera que "ha de ser prioritària pel futur immediat, ja que gran part de les edificacions del parc actual no són eficients energèticament". Riera recorda que el confinament ha posat de manifest la necessitat de valorar la qualitat dels nostres habitatges, els seus espais i l'entorn en general, ja que el bon estat dels habitatges té una relació directa amb la salut de les persones.

A Catalunya cau un 15%

En general, a Catalunya el sector de l'edificació ha tancat el primer semestre de 2021 amb 2.019.190 metres quadrats visats, segons el COAC. Aquestes dades suposen un descens de l'1,5% respecte al mateix període de 2020 i una caiguda del 15% en comparació amb els sis primers mesos de 2019.

A la ciutat de Barcelona, la superfície visada ha pujat un 28,8%. Els habitatges de nova creació s'han disparat un 108,3% com resposta a l'entrada en vigor de la llei del 30%. Aquesta normativa deixava fora d'aplicació els projectes presentats fins al 14 de desembre de 2020. A aquest fet s'hi suma el decalatge en la concessió de llicències, de 7,4 mesos, que mostra aquest creixement com un efecte retardat de l'entrada en vigor de la llei.