La Diputació destina 562.927 euros a projectes per dinamitzar l'economia local i generar llocs de treball

Són cinc línies d'ajuts per a ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, consorcis o entitats no lucratives

La Diputació de Girona ha acordat destinar 562.927,22 euros a projectes i accions de planificació, promoció i desenvolupament local a les comarques gironines. La Junta de Govern ha resolt la concessió de cinc línies de subvencions per a aquest 2021 dirigides a impulsar el creixement econòmic dels municipis de la demarcació. Se'n beneficiaran ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, consorcis, societats municipals i entitats no lucratives. El vicepresident primer, Pau Presas, ha destacat la feina feta pel Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local i la celeritat amb la qual s'han dut a terme les convocatòries i les adjudicacions per donar resposta a les necessitats dels ens locals i de la ciutadania.

"Des de la Diputació treballem amb el ferm compromís de seguir col•laborant amb el territori per superar aquesta crisi social i econòmica derivada de la pandèmia a través de polítiques d'ocupació i promoció econòmica que generin activitat, treball i benestar social i econòmic a la demarcació", ha exposat Presas en un comunicat.

Les subvencions es divideixen en cinc línies. La primera va enfocada a fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona. S'han acollit a aquesta línia 54 dels 58 ens adherits (el 93,1 %), que es repartiran un total de 259.339,03 euros. Es tracta de 44 ajuntaments, cinc consells comarcals, dues mancomunitats, dos consorcis i una societat municipal. Aquesta xarxa aprofita el suport de la Diputació de Girona i les sinergies i les complementarietats entre els seus diferents components per potenciar polítiques locals en l'àmbit del mercat de treball, el teixit productiu i el sector comercial.

La segona línia és per elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació de desenvolupament local. Com la línia anterior, s'adreça als ens locals que estiguin adherits a la XSLPE. S'hi han acollit onze entitats (nou ajuntaments, un consell comarcal i un consorci) que es repartiran 87.344,54 euros per tirar endavant els projectes de desenvolupament local presentats, restringits a àmbits concrets en cadascun dels municipis.

La tercera és per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat. S'han assignat 59.243.65 euros a 26 associacions, federacions o altres entitats sense afany de lucre que agrupin comerciants de municipis gironins, amb la voluntat de finançar actuacions de promoció, sensibilització i dinamització del comerç local.

La quarta vol potenciar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la demarcació de Girona (XMSG). Se'n beneficiaran ajuntaments i associacions de mercats per desenvolupar accions d'impuls dels productes de proximitat i campanyes de sensibilització o de difusió comercial. En total, s'han assignat 32.000 euros entre cinc ajuntaments i tres entitats no lucratives.

Finalment, la cinquena línia d'ajuts té com a finalitat donar suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic. Aquesta línia de subvenció també es dirigeix als ens que estiguin adherits a la XSLPE. S'hi destinen 125.000 euros per a nou projectes (cinc són d'ajuntaments; dos de consells comarcals, i dos més de consorcis). Tots aquests projectes destaquen per la innovació i pel fet que tenen potencial i capacitat de millora socioeconòmica, vocació de continuïtat i la possibilitat de ser transferits a la demarcació de Girona.

La Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) va néixer el maig del 2009 de la necessitat i l'oportunitat que van veure les administracions locals de treballar en l'àmbit de la promoció econòmica. Possibilita un marc d'actuació més ampli que el mateix municipi o la comarca i el suport i la implicació de la Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. Les línies d'actuació prioritàries són la col•laboració en projectes relacionats amb el foment de l'ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del territori. Actualment, hi ha 58 entitats de les comarques gironines que hi estan adherides: 46 ajuntaments, sis consells comarcals, dues mancomunitats, tres consorcis i una societat municipal.