La Diputació i el COAC de Girona promouen la formació entre els arquitectes i els tècnics municipals

La formació aquest any serà totalment en línia

La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) han renovat per tretzè any consecutiu el conveni de col·laboració per formar treballadors de l’Administració pública en temes relacionats amb l’habitatge, l’urbanisme i l’arquitectura mitjançant el programa formatiu creat pel Servei d’Habitatge de la Diputació i l’Escola Sert de la demarcació de Girona del COAC.

La programació formativa d’aquest any, que és totalment en línia, començarà aquesta setmana amb el mòdul 4 del Postgrau en polítiques d’habitatge, que s’allargarà fins a finals d’any, ja que durant el 2021 es realitzaran dos mòduls d’aquesta formació que dotarà l’alumnat dels coneixements necessaris per esdevenir tècnic en polítiques d’habitatge.

Al mes de maig s’ha programat un curs de 12 hores dedicat a les novetats del Codi tècnic de l’edificació (CTE), on s’explicaran les modificacions que van entrar en vigor el 28 de desembre de 2019 arran del Reial decret 732/2019. El curs el dirigirà l’arquitecte Oriol Poch, especialista en edificació. Actualment forma part de l'Oficina Consultora Tècnica, Construcció, Seguretat i Salut, Residus, Acústica del COAC.

A l’octubre s’ha programat un curs de 12 hores sobre l’estat de les llicències on s’analitzaran la funció i els límits dels visats professionals, les normatives urbanístiques i tècniques i les seves limitacions. En aquesta ocasió, el curs serà dirigit per l’arquitecte Joan Falgueras, director de l’Oficina de Rehabilitació i cap de l’Àrea d’Arquitectura de l’Ajuntament de Figueres.

Postgrau en polítiques d’habitatge

El Postgrau en polítiques d’habitatge va començar l’any 2019 i està dividit en cinc mòduls a través dels quals es repassaran totes les fases d’elaboració de les polítiques, des de la planificació fins a l’avaluació, així com els actors que hi intervenen i els mètodes de finançament. Es planteja des d’un enfocament multidisciplinari i global tant dels aspectes arquitectònics com els urbanístics, els socials, els jurídics, els tècnics i els econòmics.

A partir d’aquesta setmana, es durà a terme el mòdul 4, dedicat a la rehabilitació i la millora urbana, centrat a analitzar els instruments de rehabilitació i millora urbana amb els quals es pot aconseguir un entorn urbà que compleixi els estàndards mediambientals, funcionals i constructius adequats per garantir la qualitat de vida de la població.

En un context de contenció i revisió de les noves extensions urbanes, cal posar l’atenció en la ciutat construïda i en les seves mancances i deficiències, així com en les seves oportunitats per a una acció pública que faci efectiu el dret a un habitatge digne i adequat.

Al mes de novembre, tindrà lloc el mòdul 5, dedicat a la innovació, la recerca i el coneixement en habitatge, l’objectiu del qual és dotar l’alumnat del coneixement i les competències necessaris per plantejar i desenvolupar estudis i projectes de recerca i innovació en matèria d’habitatge, tant des d’un plantejament teòric i acadèmic, com pràctic i professional. Amb aquesta finalitat, aquest mòdul ofereix un recorregut per les principals institucions nacionals i internacionals al voltant de les quals s’articula aquesta recerca, així com de les principals vies de finançament disponibles en el marc de la Unió Europea.

L’any passat, 86 tècnics de l’Administració pública van assistir a aquestes formacions, finançades per la Diputació de Girona i organitzades en col·laboració amb la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Durant el 2020, el Servei d’Habitatge de l’ens supramunicipal va organitzar activitats i formacions per a un total de 346 persones.