L'IVA fa pujar els preus el setembre vuit dècimes a Girona

La inflació anual de les comarques gironines és la més elevada des de l'agost del 2011

La decisió de Mariano Rajoy d'augmentar l'IVA l'1 de setembre ha tingut un efecte inflacionari per sobre de la majoria de les previsions. La pujada de l'impost que grava al consum ha fet que els preus s'hagin incrementat en el conjunt de Catalunya l'1% el setembre i han deixat una taxa anual del 3,9%, la mes alta des del setembre del 2008, ara fa tot just quatre anys.

L'increment ha estat generalitzat a tota la cistella de productes de l'IPC, només amb l'excepció de la parcel·la de comunicacions on la guerra de preus de les companyies de mòbils ha provocat una baixada de la taxa anual d'aquesta cistella. A l'estat espanyol els preus també han augmentat l'1% i han fixat un IPC del 3,4%, cinc dècimes per sota de Catalunya.

Amb aquesta inflació anual del 3,9%, Catalunya és conjuntament amb Cantàbria la demarcació espanyola amb la inflació més alta de l'Estat.

La inflació subjacent a l'Estat, la que no té en compte els preus dels carburants i dels productes frescos no elaborats, ha augmentat set dècimes i remunta fins el 2,1%. L'INE no dóna dades de la inflació subjacent per autonomies.

Les dades de la inflació que ha publicat l'Institut d'Estadística espanyol del 3,4% per aquest mes de setembre, no coincideixen amb l'indicador avançat de l'PC que aquest mateix organisme va publicar el 28 de setembre passat i on es preveia que la taxa interanual del setembre seria del 3,5%.

L'IVA grava la inflació

L'IPC va començar l'any amb el 2,2% i la recessió, molt condicionada per una forta contracció del consum, la va mantenir en aquesta franja durant tots els primer sis mesos de l'any. El juliol, amb la decisió del copagament farmacèutic i l'euro per recepta els preus ja es van enfilar fins el 2,6%. Però ha estat aquest mes de setembre, amb l'increment de l'IVA, quan la inflació i per tant el cost de la vida i la cistella de la compra s'han enfilat fins el 3,9%, una taxa que no es donava des de fa 4 anys, el setembre del 2008, quan la inflació estava en el 4,5%.

L'augment ha estat generalitzat a tots els productes i serveis, amb l'excepció de la parcel·la de les comunicacions que tot i l'increment de l'IVA que han patit del 18% al 21%, la guerra de preus entre companyies per guanyar quota de mercat on la crisi fa caure la facturació, la taxa internanual a Catalunya s'ha reduït el 2,3%, la mateixa taxa que a la resta de l'Estat.

Tot i això, l'increment de l'IVA sí que ha influït en què la cistella de comunicacions registri una desacceleració en les taxes interanuals que es registraven des de l'1 de gener i que han estat entre el -3,4% i el -4,6%. D'aquesta manera, les dades de l'INE indiquen que si bé el setembre la cistella de comunicacions ha mantingut la tendència de caiguda de preus iniciada el juliol del 2011, ara, a partir de setembre, aquests preus baixant menys i per tant ajuden menys a fer baixar la inflació general.

Sectors més inflacionaris

Els sectors que més han aportat a provocar aquesta enfilada de preus han estat el transport, on aquest setembre, a més del recurrent augment de preus dels combustibles dels últims mesos, també s'inclou l'increment dels preus dels cotxes que han passat del 18% al 21%, així com les factures de les reparacions i revisions dels serveis oficials de les marques d'automòbils. A Catalunya l'increment de preus mensual del transport s'ha incrementat l'1,6% i la taxa interanual s'ha disparat el 6.1%.

L'habitatge també és una altra de les parcel·les que ha ajudat a enfilar la inflació. La pujada del rebut de la llum, els gas i l'aigua ha fet que els preus augmentessin l'1,6% en relació amb l'agost i la taxa interanual quedes fixada en el 8,3%.

La cistella de medicines i salut segueix amb la seva tendència a l'alça que es mantindrà com a mínim fins el juliol de l'any que ve, quan quedi neutralitzat l'efecte estadístic de l'increment de preus de les medicines per efecte de les mesures de copagament, que en el cas de Catalunya té el gravamen addicional de l'euro per recepta. Així, l'augment de preus del setembre en relació amb l'agost ha estat del 2,8% i la taxa interanual en el 8,6%.

Cultura

L'oci i cultura ha estat una cistella on els preus han caigut en relació amb l'agost l'1,2% mentre que la taxa interanual ha augmentat a Catalunya l,1,2%, una taxa igual que la registrada a l'Estat.

El comportament a la baixa en termes mensuals d'aquesta cistella on s'imputa l'augment de l'IVA del sector cultural, s'explica perquè en aquesta cistella també es comptabilitzen els preus dels viatges organitzats i els paquets turístics, que tradicionalment el setembre, un cop superat el mes fort de l'agost, sempre registren caigudes importants de preus que en aquest cas ha ajudat a suavitzar l'increment dels productes culturals. Tot i això, la influència de l'increment de l'IVA ha fet que aquesta caiguda de preus mensuals hagi estat la més baixa d'aquests últims tres anys.

En taxa interanual, la cistella de begudes alcohòliques i tabac també ha ajudat a que l'efecte de l'increment de l'IVA no hagi estat pitjor del que ha estat. Això es justifica perquè tot i que els productes d'aquesta parcel·la han augmentat tres dècimes, i la taxa interanual ha pujat fins el 6,4%, aquest augment és menor que el registrat tant el mes d'agost, que ho va fer el 9,6%, com el setembre del 2011 que l'augment de la gtaxa anual estava en 8,6%. L'INE explica aquest menor increment perquè el l'augment de preus del tabac el setembre del 2011 va estar molt per sobre que aquest setembre.

Demarcacions

Lleida és la demarcació catalana on el preus s'han incrementat més el setembre, l'1,2% en relació amb l'agost, cosa que ha suposat deixar la taxa interanual d'aquestes comarques en el 4,1%, la més alta de Catalunya i, conjuntament amb la demarcació d'Àvila, també la més alta de tot l'estat espanyol. Aquesta inflació anual de Lleida és la més alta que s'ha registrat en aquesta demarcació des del setembre del 2008

A les comarques de Barcelona és preus s'han incrementat com a Catalunya l'1% en relació amb l'agost i la taxa interanual ha quedat fixada també en el mateix nivell que en el conjunt del Principat amb el 3,9%. Aquesta inflació anual de Barcelona és la més alta que s'ha registrat en aquesta demarcació des del setembre del 2008.

Per últim, a Tarragona els preus han augmentat nou dècimes en relació amb l'agost i la taxa interanual ha quedat ficada en el 3,9%, la mateixa que la mitjana catalana. Aquesta inflació anual de Tarragona és la més alta que s'ha registrat en aquesta demarcació des de l'abril del 2011