Les visites d'infants i joves a centres de salut mental creix un 52% en cinc anys

Els ingressos de pacients amb patologies greus cauen un 30%

Des de l'any 2005 i fins avui la població de les comarques de Girona s'ha incrementat en més de 100.000 habitants. El nombre de visites en els centres de salut mental d'adults ha crescut en cinc anys un 27%, i en els centres de salut mental per a infants i joves un 52%. En canvi, l'activitat hospitalària ha disminuït un 15% a les urgències i un 30% en els ingressos d'aguts.

Fa set anys que l'Institut d'Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions a Girona i Comarques, no ingressa de per vida a cap pacient a la llarga estada al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. En l'actualitat només queden ingressades al parc 35 persones d'edat avançada que hi han viscut gairebé tota la seva vida (usuaris institucionalitzats). Aquests resultats s'han assolit gràcies a la reorganització de la xarxa comunitària d'atenció a la salut mental, a la creació de places residencials per a les persones amb trastorns mentals més greus i amb problemes d'habitatge o per a viure amb la seva família (un total de 28 persones en pisos i de 29 en llar residències, en el últims cinc anys), i a l'existència de centres de integració laboral, com ara DRISSA o La Fageda. La col·laboració de l'associació de familiars i de la Fundació Tutelar de les Comarques gironines ha estat cabdal, segons reconeix l'IAS.

Fins fa poques dècades el model d'atenció als problemes psiquiàtrics i psicosocials es basava en l'internament en psiquiàtrics durant llargs períodes de temps o de per vida. Aquestes institucions (manicomis) es caracteritzaven per oferir una atenció de tipus asilar i de custòdia. Aral, aquest model ha canviat.

Demà, dimecres 10 d'octubre, sota el lema 'Depressió, una crisi global', la Comissió Mixta en Salut Mental de les Comarques Gironines celebrarà entre les onze i les dotze del migdia i a les diferents comarques gironines un acte simbòlic per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, diada proclamada per l'OMS per sensibilitzar la societat sobre la salut mental.