Troben restes de jornalers explotats el segle II a Camós

Es tracta de tres jornalers de finals de l'època altimperial que treballaven al camp i que van morir abans dels 35 anys

Els treballs arqueològics que es van fer l'any passat van deixar al descobert quatre tombes de la necròpolis de la zona del Camp Baix que, un cop analitzades i documentades al detall, han permès avançar en el coneixement de finals de l'època altimperial (I i II d.C). El més rellevant ha estat la constatació de les dures condicions de treball dels jornalers que hi havia enterrats.

Eren homes d'entre 20 i 35 anys amb unes deformacions als ossos dels peus molt importants així com un desgast a les peces dentals, prova de la duresa de les condicions de treball i també de la mala alimentació. "Aquestes anomalies demostren un medi rural molt dur", explica Tremoleda, que recorda que era habitual a les classes baixes d'aquella època romana. "No és que fos especialment dur a Vilauba, sinó que és global en el mon romà d'aquella època", assenyala.

Tombes molt senzilles

Les tombes descobertes estaven fetes de teules i sense massa luxes, tal com es correspon a la seva classe social i època. Com a ornament funerari ha aparegut algun plat o gerra al costat. Concretament, s'han descobert cinc esquelets -tres homes i dos dones-, d'edats compreses entre els 20 i 35 anys. A banda de les deformacions, que s'han observat només als homes, també hi ha indicis de malalties relacionades amb les deficiències alimentàries i unes males condicions higièniques. Cal recordar que algunes dones també morien durant el part. Una de les tombes estava ocupada per dos individus.

Una nova campanya aquesta tardor

Els treballs de l'any passat es van centrar a la zona del Camp Baix, on es van trobar restes d'un forn per elaborar ceràmiques i una part de la necròpolis de la vil·la. Aquest any, un equip d'arqueòlegs reprendran la feina feta a partir de la setmana vinent i hi treballaran fins a mitjans de novembre. L'objectiu és intentar completar la zona industrial del jaciment i avançar en la documentació de la necròpolis.

El jaciment de Vilauba, d'uns 4.000 metres quadrats de superfície, fa més de 30 anys que s'hi treballa. Destaca per ser un dels assentaments rurals amb major continuïtat a Catalunya, ja que té vestigis de més de 800 anys d'història que van des del segle I a.C fins al segle VII d.C. Es troba separat per la carretera que uneix Banyoles amb Pujarnol. La part oest -on s'hi conserven gran part dels murs de la vil·la romana- és la que s'ha excavat més durant els darrers anys. En aquesta zona ja s'hi van descobrir les estructures d'uns habitatges visigots (corresponents als segles VI i VII dC). La Diputació de Girona ja té fet el projecte per desviar el traçat de la carretera però s'està pendent del finançament per iniciar les obres.