Banyoles compra tres habitatges més per destinar a lloguer social

La borsa ja ascendeix a 30 habitatges en total

L’Ajuntament de Banyoles (Pla de l'Estany) ha comprat tres nous habitatges per destinar-los a lloguer social. En total, la borsa d’habitatge de lloguer municipal compta amb una trentena d’habitatges que es destinen a polítiques socials.

Amb aquests habitatges, la borsa d’habitatge de lloguer municipal és de 30 habitatges, dels quals 11 són habitatges de protecció oficial; 12, habitatges es gestionen des de la borsa de mediació per al lloguer social i 7 són habitatges de titularitat municipal, que l’Ajuntament ha adquirit exercint el dret de tanteig i retracte.

En total, el consistori ha invertit 99.709,45 euros en la compra d’habitatges per a polítiques socials i ha rebut una subvenció de 41.025,92 euros de la Diputació de Girona per a l’adquisició dels habitatges, a més d’una altra subvenció de 13.000 euros per a arranjar un d’aquests habitatges.

L’Alcalde, Miquel Noguer, ha destacat que “l’Ajuntament té la voluntat de seguir comprant i arreglant habitatges per destinar-los a polítiques socials”. Paral·lelament a la compra d’habitatges, l’Oficina Municipal d’Habitatge ofereix també serveis de mediació amb les entitats financeres perquè les famílies puguin aconseguir un lloguer social al seu habitatge habitual i permanent.