Les obres per un nou col·lector d'aigües pluvials a Roses deixen al descobert restes arqueològiques

El trànsit es restablirà mentre estudien la descoberta

Els treballs per a la instal·lació d’un nou col·lector de pluvials al carrer de Tarragona de Roses (Alt Empordà), més concretament en el seu tram comprés entre els carrer Lluís Companya i la ronda Miquel Oliva i Prat, han posat al descobert un tram de la contraescarpa de la Ciutadella de Roses, muralla que transcorria en paral·lel a la construcció principal del recinte monumental, i que delimitava el fossat per la seva part exterior.

L’aparició d’aquestes restes han motivat l’aturada de les obres de la xarxa de pluvials que s’estaven realitzant, per tal que els arqueòlegs puguin procedir a l’estudi necessari de la troballa. Es preveu que aquestes tasques durin entre dues i tres setmanes, període durant el qual es restablirà el pas del trànsit pel carrer Tarragona, ja que l’espai de les restes ha estat delimitat i les tasques arqueològiques no es veuran afectades pel pas de vehicles.

Un cop finalitzat l’estudi, prosseguiran les obres per a la la instal·lació del nou col·lector de pluvials, projecte que ha de solucionar els problemes d’acumulació d’aigua a la calçada i voreres que es produeixen en episodis de pluja en aquesta part baixa de la població. Per deixar constància de l’existència de la contraescarpa, es preveu instal·lar un paviment diferenciat un cop finalitzin les obres, que mostrarà el recorregut de la mateixa i l’extensió real del fossat de la Ciutadella.