Blanes i Malgrat engeguen un procés participatiu per protegir el Delta de la Tordera

Els ajuntaments treballen per tenir una ordenança que reguli els usos i accessos

Els ajuntament de Blanes (Selva) i Malgrat de Mar (Maresme) han endegat un procés participatiu conjunt amb l'objectiu de protegir el Delta de la Tordera. La voluntat és que la ciutadania doni la seva opinió a través de dues enquestes -no vinculants- sobre la possibilitat de fer una ordenança que en reguli els usos i accessos i la petició que han fet a la Generalitat per declarar l'espai 'Reserva Natural Parcial'.

A més, els dos ajuntaments preveuen fer una presentació virtual del projecte i una exposició informativa per donar-ho a conèixer. Ambdós ajuntaments s'han marcat l'objectiu de preservar aquest espai de gran valor mediambiental per les espècies de fauna, els hàbitats, les comunitats i el paisatge, a més de constituir un espai imprescindible en la trajectòria migratòria de la fauna salvatge.

La desembocadura de la Tordera és un espai natural catalogat com a zona humida, inclòs al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, com a riu i estanys de Tordera, catalogat com a zona d'especial conservació en la tipologia d'espai d'aigües continentals.

El temporal Gloria va formar una llacuna natural que s'ha convertit en un espai òptim per a l'alimentació d'aus en migració i la nidificació de diverses espècies protegides. Entre finals d’abril i principis de maig del 2020, els ajuntaments Blanes i Malgrat de Mar van tancar els dos accessos a la llacuna natural per tal de protegir les postes d'ous de corriol menut que es van trobar.

Després, el consistori malgratenc va iniciar, amb un grup d'experts de l'associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera, el seguiment de la fauna present a l'espai i les seves zones d'influència.

Des del maig fins ara, s'ha detectat la presència de 160 espècies diferents protegides i, en alguns casos, en perill d'extinció. Precisament, la secció de biodiversitat del Departament de Territori va emetre un informe a petició de l'Ajuntament de Malgrat amb un seguit de mesures per compatibilitzar els usos i la preservació de la biodiversitat a la desembocadura.

Les conclusions d'aquest informe indiquen que cal aplicar mesures per evitar l'accés de les persones i animals, l'abalisament per garantir àmbits tranquils per a la nidificació i la prohibició d'activitats de lleure perquè impliquen l’accés de les persones i molèsties a la fauna, apantallament del camí i accessos, amb finestretes d'aguait per afavorir l'observació de la fauna evitant les molèsties, entre altres.

Poc després, els dos ajuntaments van adoptar algunes de les mesures proposades com la senyalització de l'àmbit, l'abalisament o la prohibició d'activitats de lleure.