Figueres subvenciona la reforma d'habitatges que es vulguin destinar a lloguer social

El consistori hi destina una partida de 109.500 euros

L'Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) ha obert una convocatòria de subvencions per a la rehabilitació, reforma o millora d’habitatges per incorporar-los a la borsa de mediació per al lloguer social. S’hi destinaran un total de 109.500 euros.

Les subvencions són per a habitatges que es destinaran a residència habitual i permanent mitjançant la incorporació per un període mínim de cinc anys a la borsa de mediació per al lloguer social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà o de l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Figueres un cop finalitzades les actuacions de millora o rehabilitació objectes de la subvenció.

La subvenció serà del 70% del costos inclosos en el pressupost subvencionable amb un màxim de 15.000 euros per habitatge. No formen part del pressupost subvencionable l'IVA i altres impostos i taxes. Es permet sol·licitar una bestreta de fins al 50% de la subvenció concedida.

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al dia 14 de maig de 2021.

La present convocatòria de subvencions és una bona oportunitat per als propietaris i propietàries de pisos buits per poder arranjar els habitatges, llogar-los mitjançant la borsa de mediació per al lloguer social i obtenir unes rendes per sota els preus de mercat però amb tots els avantatges de la borsa. Així mateix es contribueix a incrementar el parc d'habitatges de lloguer i a tenir una ciutat més viva i accessible per a tothom.

Documentació per presentar les sol·licituds es pot fer en línia.

Aquesta iniciativa se suma a d’altres que s’han dut a terme per desenvolupar polítiques d’habitatge, com ara la compra de 12 pisos per part de l’Ajuntament de Figueres per destinar-lo al parc públic d’habitatge. El regidor d’Habitatge, José Castellón, ha explicat que “aquesta iniciativa se suma a la compra de 12 pisos que s'han fet per tanteig i retracte i reforça l’aposta que fem des del Govern pel dret a l'habitatge, per a la creació d’un parc d’habitatge públic i per garantir aquest dret a la ciutadania”