S'obre el procés per seleccionar els municipis del Programa de promoció de l'habitatge en el món rural

Vol incentivar la rehabilitació i la millora en el parc desocupat

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimecres la resolució per la qual s'aproven les condicions d'accés, en règim de concurrència pública competitiva, per a la selecció de municipis de la prova pilot del Programa de promoció de l'habitatge en el món rural.

Així, Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha iniciat el tràmit per a seleccionar els vint municipis de les vuit vegueries de Catalunya on s'implantaran les proves pilot del Programa, que compta amb una inversió prevista de 2 milions d'euros. La iniciativa vol incentivar l'execució d'obres de rehabilitació i de millora en el parc desocupat de pobles del món rural per instal·lar-s'hi com a primera residència.

Aquesta mesura té com a objectiu facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d'habitatges en desús, i contribuir a evitar la pèrdua de població al món rural, a incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l'accés a l'habitatge. El programa, que compta amb una inversió prevista de 2 milions d'euros, s'adreça a 372 municipis de l'àmbit rural, de menys de 500 habitants i de menys de 3.000 habitants amb deu o més nuclis de població.

El programa es desenvolupa en dues fases. Aquesta primera, en què se seleccionaran vint proves pilot, i una segona, de genèrica, que es convocarà el juliol vinent i a la qual es podran acollir la resta dels municipis possibles beneficiaris dels ajuts.

El procediment de selecció dels vint municipis de la prova pilot es realitza mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a través de la valoració de les sol·licituds. El termini de presentació de les sol·licituds, que s'inicia a partir d'aquest divendres, finalitza l'1 de febrer del 2021.

Els municipis seleccionats tenen dret a l'obtenció d'una subvenció directa, que s'instrumenta mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el municipi seleccionat per a la prova pilot.