Aena posa en marxa el pla d'hivern a l'aeroport de Girona pel risc de patir contingències de gel i neu

La campanya compta amb un pressupost de 2 MEUR per a totes les instal·lacions de l'Estat

Aena ha posat en marxa el 'Pla d'Actuacions Hivernals davant les contingències de gel i neu' als vint aeroports de la xarxa amb risc de patir condicions climatològiques adverses en els pròxims mesos. La campanya actual compta amb un pressupost de dos milions d'euros, més de cent vehicles propis destinats a la retirada de neu i gel i altres vehicles implementats amb fulles i escampadors d'urea.

A Catalunya, la companyia ha activat aquest pla a l'Aeroport de Barcelona – El Prat i l'Aeroport de Girona. En el pla, Aena estableix els procediments que han de seguir aquestes infraestructures per tal que la neu i el gel no afectin les operacions programades. Els procediments que contempla el pla s'actualitzen regularment i la maquinària i els mitjans tècnics es revisen periòdicament. Per altra banda, el personal implicat rep una formació continuada que s'intensifica durant la temporada prèvia a l'arribada del període hivernal. En el pla hi participen tant el personal d'Aena com altres agents implicats de companyies aèries o agents 'handling' d'assistència a terra.

Durant la temporada d'hivern els treballs preventius se centren en el seguiment exhaustiu de les condicions meteorològiques; la revisió de l'estat de paviment de les pistes, carrers de rodatge i plataforma; assegurar la disponibilitat d'equips i material fundent, i realitzar mesuraments periòdics del coeficient de fregament.

Per a aquesta campanya, Aena disposa de 22 camions mesuradors de coeficient de fregament, 23 camions amb fulla llevaneu amb escampador de fundent, quatre camions escampadors de fundent líquid i 17 escombradores, així com camions contra incendis, tractors i vehicles 4x4 equipats amb fulles llevaneu. A més, les instal·lacions d'Aena disposen d'una capacitat d'emmagatzematge de fundents propis de més de 450 tones.

Pel que fa a la formació del personal, des de 2003 s'ha anat impartint formació relacionada a tots els col·lectius implicats en aquesta mena de contingències. En aquest període s'han format a més de 8.180 alumnes, sumant prop de 102.150 hores de formació. Aquest any han rebut formació específica 1.381 treballadors amb més de 5.900 hores de formació.

El protocol d'actuació

En cas de condicions climatològiques adverses, el servei de meteorologia de l'aeroport, amb les prediccions realitzades per l'Agència Estatal de Meteorologia, comunica les possibles conseqüències i l'oficina d'operacions alerta als equips implicats. Si les pistes i plataforma estan humides i encara no s'ha produït acumulació de neu o formació de gel, es procedeix a l'escampat del fundent sòlid o líquid, o una combinació dels dos com a tractament preventiu.

En cas que hi hagi gel o neu, el fundent s'utilitza com a descongelant per eliminar-lo i es procedeix a netejar les zones afectades amb mitjans mecànics. A continuació, els vehicles mesuradors de fricció comproven el coeficient de fregament de les pistes.