Palamós cedeix els terrenys per a la construcció de 34 habitatges socials en règim cooperatiu

Es tracta d'una parcel·la de 1.000 metres quadrats

L'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) ha cedit uns terrenys municipals ubicats a l'avinguda de Catalunya per a la construcció de 34 habitatges socials en règim cooperatiu, la primera promoció d'aquesta tipologia d'immobles a la població.

Es tracta d'una parcel·la de 1.000 metres quadrats cedida a l'entitat cooperativa Sostre Cívic per a un període de 75 anys, quan els terrenys es revertiran de nou al municipi. Amb aquesta iniciativa, l'ajuntament de Palamós vol incrementar el parc d'habitatges del municipi destinat a polítiques socials per cobrir les necessitats d'habitatge "dignes, estables i assequible" per a col·lectius com la gent jove, les famílies monoparentals o els majors de 65 anys. El projecte permet que l'accés a aquests habitatges socials sigui en règim cooperatiu de cessió d'ús. D'aquesta manera, els residents pagaran mensualment una quota de soci estable i a un preu assequible.

L'acord del projecte s'estableix amb l'entitat Sostre Cívic, una cooperativa integral d'habitatges i persones usuàries en règim de cessió d'ús, sense ànim de lucre i d'iniciativa social que promou projectes d'habitatge, entre d'altres, mitjançant la construcció, rehabilitació, conservació i administració d'habitatges, locals i edificacions per a l'aprofitament i benefici dels seus associats. La cooperativa gestiona els immobles per garantir un accés més just als habitatges i emparant-se en els principis d'economia social i solidària.

Serà ara l'entitat Sostre Cívic, un cop formalitzada la cessió d'ús dels terrenys, la que promocionarà el projecte per poder cercar els socis que formaran el nucli impulsor de la cooperativa específica de Palamós per poder dur a terme la construcció de l'edifici.

L'ajuntament va aprovar la cessió dels terrenys al ple de dimarts.