Banyoles registra el 2009 un 16% menys de delictes i faltes respecte el 2008

S'ha registrat una reducció de denúncies a les zones blaves i verdes de la ciutat

En xifres la redució de delictes s’ha passat de 409 el 2008 a 335 el 2009 registrant-se una disminució 18,09%. Pel que fa a les accion en contra de les persones s'ha reduit de 18 el 2008 a 7 el 2009, i en contra del patrimoni de 239 el 2008 a 209 el 2009, un 12,5% menys.  Pel que fa als delictes de seguretat col·lectiva, relatius al trànsit, han pujat de 53 el 2008 a 57 el 2009. Un dels delictes amb més preocupació ciutadana, els maltractaments en l’àmbit familiar, ha descendit de 33 casos el 2008 a 22 el 2009. Pel que fa a les faltes han baixat de 398 el 2008 a 343 el 2009, de les quals les faltes contra les persones han passat de 46 el 2008 a 44 el 2009. Així doncs, el total de faltes i delictes ha disminuït de les 807 el 2008 a 678 el 2009, un 16% menys, una dada que ha destacat l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.

Segons fonts municipals, un dels objectius prioritaris de l’equip de govern de Banyoles és la seguretat viària. Tanmateix, això no significa que s’augmentin les denúncies, tot el contrari, durant el 2009 es van practicar 4.219 denúncies, per 4.879 el 2008 i 7.078 el 2007. A la zona blava i verda també han baixat les infraccions denunciades passant de 5.011 el 2008 a 4.808 el 2009. Tanmateix, han augmentat les sancions per parlar per telèfon i per no portar el cinturó de seguretat. També han disminuït els vehicles retirats de la via pública, de 1.123 el 2008 a 886 el 2009.

Fent incís en la seguretat viària, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha fet un toc d’atenció pels 117 positius en controls preventius d’alcoholèmia del 2009. Durant el 2009 s’han practicat més proves que el 2008 i 'continuaran augmentant', segons ha explicat el batlle. Finalment s’ha comentat l’accidentabilitat a Banyoles, que ha disminuït durant el 2009, 251 accidents el 2008 per 234 el 2009. També han baixat els ferits greus, passant de 16 el 2008 a 14 el 2009. Amb tot, s’han produït 4 víctimes mortals, després de no registrar-ne cap ni el 2007 ni el 2008.