El Tribunal Suprem arxiva els recursos contra la MAT

Considera els recursos 'inadmissibles' per un error burocràtic per part dels opositors al projecte

Les associacions recorrien l'acord del Consell de Ministres de 9 de febrer de 2007 pel qual es declara d'utilitat pública i s'aprova el projecte d'execució de les línies elèctriques aèries a 400 KV "Sentmenat-Bescanó" i "Vic-Bescanó", i la modificació de la línia a 400 KV "Vandellós-Pierola-Rubí-Vic" en el tram "Pierola-Vic", en les demarcacions de Barcelona i Girona, el titular de les quals és Red Eléctrica de España.

En concret, els recurrents que reconeix la sala són l'Associació per la Defensa del Territori de les Comarques Gironines, Institució Altempordanesa per la Defensa i l'Estudi de la Natura (IAEDEN), Associació de Naturalistes de Girona, Entesa per Bescanó, Anglès Verd, Grup de Defensa del Montgrí i del Baix Ter (G.D.M.), Associació Vilanna-Bescanó Natura, Associació de Turisme Rural de la Comarca de la Selva, Associació de Municipis Mat (A.M.M.A.T.) i Limnos -EDC- Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de L'Estany), Associació per la Defensa i Estudi de la Natura (Adenc), Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya (AEEC), Giroguies, Associació Esportiva i Cultural i l'Ajuntament de Riudarenes.

Els magistrats argumenten que han hagut d'optar per la inadmissibilitat perquè 'les associacions recurrents no han acreditat ni qui era, segons els seus estatuts, l'òrgan o persona física amb capacitat i facultats bastants per a adoptar aquella decisió, ni la pròpia decisió o acord social de presentar aquest recurs concret'.

Durant les actuacions, el tribunal considera que els 'recurrents han tingut oportunitat de plantar cara a l'objecció oposada, resolent el defecte mitjançant l'aportació del document que constés l'adopció de l'acord per a recórrer. No havent-lo fet així, el seu recurs ha de considerar-se inadmissible, sense que hagi lloc a la condemna de costes al no concórrer temeritat o mala fe'.

Entre els arguments jurídics presentats per les associacions contraries a la MAT destaquen els que posen en evidència 'la manca de respecte' pel medi ambient amb què s'ha projectat. Les demandes recullen que falta la llicència ambiental integrada, manifesten que hi ha un 'frau de llei' en la tramitació d'un projecte fragmentat ja que, segons la demanda, en realitat es tracta d'un 'projecte unitari de caràcter transfronterer', fet que implica una manca d'avaluació ambiental de tot el traçat.

D'altra banda, el text afirmava que hi ha una manca de justificació tècnica del projecte, una manca d'estudi d'alternatives i anàlisi dels diferents impactes que aquest projecte provoca a la salut humana i al medi ambient.

En relació a la subestació de Bescanó, a més, es va afegir que hi havia una manca d'estudi d'impacte ambiental del projecte i també que no s'ha seguit el procediment de tramitació establert a la llei catalana d'Urbanisme per ubicar la subestació en sòl no urbanitzable.