Milloren la zona nord de l'estany de Banyoles per afavorir l'hàbitat d'espècies d'interès

El camí de vianants estarà tallat durant tres setmanes pels treballs

El Consorci de l'Estany començarà dilluns vinent les obres de millora a la zona d'Amaradors, al nord de l'estany. L'objectiu és intervenir en la conservació d'espècies d'interès, així com també ordenar l'ús públic.

Prioritàriament es milloraran els hàbitats per augmentar la superfície d'aiguamolls calcaris amb mansega i també crearan nous nuclis de la falguera d'aiguamolls, una espècie que només viu a l'estant i està amenaçada i protegida. A més, es repararà la sortida d'aigua de la llacuna dels Amaradors per controlar la inundabilitat i així afavorir l'hàbitat d'alguns animals com ara la tortuga d'estany. Per altra banda, s'eliminaran espècies invasores i es retiraran arbres morts en perill de caiguda.

També es reordenaran els camins que hi ha al sector dels Amaradors, eliminant alguns camins que no estaven projectats i millorant el ferm dels vials ja existents. Per marcar quin és el camí que els vianants han de seguir s'instal·laran tanques per tal que no es facin vies paral·leles.

Per altra banda, s'eliminarà un mirador que ha quedat en desús i es rehabilitarà la passera. L'aguait dels Amaradors es canviarà a un punt més proper a la xarxa principal de camins i tindrà vistes al lòbul nord de l'estany.

Tot plegat farà que el camí que hi ha per a vianants a la zona dels Amaradors estarà tancat durant unes tres setmanes, que és el termini previst per executar tots els treballs. El pas alternatiu serà pel carril bici.

El cost del projecte és de 57.803 euros i el consorci ha aconseguit una subvenció del 90% del projecte de la Generalitat de Catalunya.