El personal de l'Ajuntament de Girona podrà treballar des de casa 10 dies al mes

L'acord s'ha pactat en una reunió amb el sindicats

L’Ajuntament de Girona ha acordat amb els sindicats el pla que regula la implantació del teletreball al consistori.

Aquest document, acordat entre les dues parts en la Mesa de Negociació, defineix les condicions i els requeriments del treball a distància. El pla ha estat aprovat avui en el ple ordinari amb els vots a favor de Junts per Catalunya, Guanyem Girona, PSC i Esquerra Republicana, i l’abstenció del grup de Ciutadans. Un cop resolta la tramitació administrativa corresponent, començarà a aplicar-se. D’aquesta manera, el consistori gironí comptarà amb una modalitat més de treball.

“És un reglament revisable que pot evolucionar en el futur. Creiem que és un bon punt de partida per avançar en una millora pels treballadors i treballadores municipals que, per les característiques del seu lloc de treball, s’hi podran acollir. Des del govern creiem que el teletreball té uns avantatges que hem de saber aprofitar, i per això hem decidit ser capdavanters en l'elaboració d'un reglament per aplicar-lo”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas.

Actualment no es disposa d’una regulació legal o reglamentària específica que concreti l’organització i les especificitats del teletreball als ajuntaments, aplicable al seu personal funcionari i laboral. És per aquest motiu, que el consistori ha fet un pas endavant per regular aquesta modalitat de treball. El “Pla d’implantació del teletreball a l’Ajuntament de Girona” té per objectiu, principalment, fomentar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; afavorir la flexibilitat i autonomia del personal; fomentar el model organitzatiu d’administració electrònica i l’optimització de recursos, tot garantint la qualitat i la quantitat dels serveis; i ser el marc de treball en casos d’emergència i excepcionals com va ser el confinament decretat per evitar la propagació de la covid-19.

El document exposa que l’accés al teletreball és voluntari, a sol·licitud dels treballadors i treballadores municipals, i que es podran realitzar fins a 10 dies de teletreball al mes, amb flexibilitat en casos excepcionals que es valoraran a la Comissió Paritària d’interpretació del conveni. Els caps d’àrea, servei o secció i els directors d’equipaments podran realitzar màxim 4 jornades de treball remot al mes. En cas d’una situació d’emergència o confinament, es podrà autoritzar aquest mètode de treball per més dies.

També s’estipula que hi ha d’haver unes franges mínimes obligatòries de treball que impliquen que el treballador o treballadora ha d’estar connectat per poder contactar amb la resta de l’equip de treball. Cal tenir en compte que no es podrà accedir al teletreball quan la majoria de les tasques a desenvolupar estiguin directament relacionades amb el lloc físic de treball o sigui imprescindible la presència física en un horari específic.

L’establiment del teletreball serà acordat pel cap d’àrea o màxim responsable i el treballador, i estarà subjecta a una avaluació continua per determinar el compliment dels objectius i les condicions. En la resolució de la petició de teletreball, es tindrà en compte la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. A més, caldrà realitzar una formació específica en matèria de ciberseguretat i protecció de dades i en matèria de prevenció de riscos laborals. També caldrà omplir un qüestionari per a l'avaluació de l’espai destinat a teletreballar, el qual haurà de complir tot un seguit de requisits en matèria de seguretat i salut laboral.