Narcís Oller i un text legislatiu a la prova de català de les PAU

Alguns alumnes s'han mostrat queixosos per la dificultat de l'examen

Les primeres reaccions entre els estudiants que han finalitzat la prova de llengua catalana a les Proves d'Accés a la Universitat  (PAU) és que era d'un nivell 'elevat' i que no tenien res a veure amb els models d'examen que havien practicat durant les setmanes preparatòries. Entre les dues opcions a escollir hi havia un fragment de l'obra 'La bogeria' de Narcís Oller i un fragment d'un projecte de llei per a persones discapacitades usuàries de gossos pigall. La majoria dels estudiants s'ha decantat per la primera opció on, a més de respondre a les preguntes sobre comprensió del text, també han ordenat cronològicament uns fragments de 'Mirall trencat' de Mercè Rodoreda.

D'altra banda també han aparegut exercicis de fonètica, col·locar les funcions a diversos tipus d'oracions i anomenar tipus de frases compostes.  La resta d'estudiants que han decidit escollir la opció del text legislatiu els han aparegut fragments de l'obra de 'La bogeria' per ordenar cronològicament i també havien de redactar una proposta de llei.

La darrera prova programada per avui és la de llengua anglesa que donarà inici a dos quarts de dues i finalitzarà a les tres de la tarda. Enguany, dels 2.568 alumnes matriculats a les proves d'accés, 2.466 provenen del batxillerat, 42 són repetidors i 60 s'examinen per tal de millorar la nota obtinguda en una primera convocatòria.