Figueres ofereix a les entitats subvencionar un 50% de les seves despeses aquest any

La decisió s'ha pres per compensar les pèrdues generades pel coronavirus

L’Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives i veïnals que desenvolupin projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès social durant el 2020.

Atesa la crisi sanitària provocada per la covid-19 i les conseqüències que ha portat tant en l’execució dels programes d’activitats de les entitats com en la manca de certeses a l’hora de planificar els propers exercicis, excepcionalment la convocatòria, que havia de ser pel període 2020-2023, es planteja amb caràcter anual. L'any vinent està previst que es faci una nova convocatòria plurianual.

Una de les novetats de la convocatòria és l’ampliació del 30 al 50% de la despesa subvencionable, tenint en compte que moltes entitats no han pogut desenvolupar l’activitat inicialment programada però, no obstant això, han hagut de fer front a despeses estructurals de l’entitat. Per la qual cosa es considera oportú establir que en la present convocatòria les despeses de manteniment i estructura (lloguer, llum i similars) puguin justificar-se fins a un màxim del 50% sobre el total del projecte, activitat o servei.

Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes, activitats i/o serveis estables que tinguin per finalitat:

-Millorar la cohesió social de la ciutat.
-Fomentar valors socials, educatius, culturals, esportius i de diversitat i integració, així com noves formes de participació.
-Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
-Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.
-Promoure la igualtat.
-Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies.
-Fomentar la integració i la normalització de persones amb discapacitat.
-Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans.
-Ampliar l’oferta formativa de la ciutat fent possible la formació continuada.
-Promoure l’educació i la formació de qualitat com una eina per al progrés personal.
-Fomentar la participació i impulsar l’accés de la ciutadania a la cultura.  
-Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives.

El període de presentació de sol·licituds és de l’1 al 15 de juliol. El proper 2 de juliol es farà una sessió online que es retransmetrà en streaming per a totes les entitats per explicar el procediment i resoldre dubtes.