La UdG desenvoluparà un dispositiu per detectar arsènic en aigües subterrànies i pous

La prova ha de servir per detectar de forma senzilla si l'aigua és apta per al consum humà o supera els límits

L'empresa Dena Desarrollos S.L. del grup Ingesco, amb seu a Terrassa, ha signat un contracte de col·laboració científica amb la Universitat de Girona per dissenyar un dispositiu que permeti la detecció d'una manera senzilla d'aquest element en aigües subterrànies i de pous. En el context actual d'escassetat, aquestes aigües són una alternativa útil pel consum humà i l'abastiment de la població. Per tant, l'objectiu és detectar i controlar que la presència d'arsènic no sigui superior a la regulada.

El projecte està liderat per les investigadores Clàudia Fontàs i Enriqueta Anticó, del grup de recerca en Química Analítica i Ambiental del Departament de Química de la Universitat de Girona. La col·laboració ha sorgit després d'una recerca sobre el desenvolupament de diferents sistemes de membrana per al tractament d'aigües contaminades amb arsènic i que es va plasmar en la tesi doctoral de Raquel Güell, "Development of chemical separation processes for the treatment and monitoring of metallic cations and oxoanions in polluted waters", defensada el 2011.

Detecció ràpida i in situ

El desenvolupament d'un dispositiu que permeti detectar ràpidament i in situ l'arsènic present en l'aigua és essencial per saber si aquesta es pot consumir sense perill per a la salut humana. En l'actualitat, aquesta anàlisi se sol realitzar mitjançant tècniques cares que requereixen un nivell de preparació adequat i que no permeten mesures fora del laboratori o bé amb sistemes de detecció que utilitzen reactius tòxics com ara el mercuri.