Alts nivells d'ozó troposfèric afectaran les comarques gironines

Es recomana a la gent gran, infants i gent amb malalties respiratòries que evitin fer esforços físics a les hores centrals del dia

En les àrees on es registra aquesta elevada contaminació atmosfèrica és possible que part de la població sensible com els malalts de cor i de pulmó, persones amb altres malalties, infants i gent gran presenti símptomes de malestar, afectacions respiratòries i irritacions oculars i de gola.

En cas de superació del llindar d'informació, es recomana com a prevenció, que les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica (persones amb problemes respiratoris, gent gran i nens petits) evitin realitzar esforços físics a l'aire lliure, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es realitzen entre les dotze del migdia i les sis de la tarda.