L'euro per recepta, en marxa

127.000 persones estan exemptes del pagament per raons socials

El conseller de Salut ha reiterat moltes vegades que aquesta taxa no serà mai una barrera d'accés a la medicació necessària. Per aquest motiu, el Departament de Benestar Social i Família li facilitarà mensualment les persones que compleixen un dels requisits per quedar exemptes del pagament. Aquests són cobrar la Renda Mínima d'Inserció (RMI) (el 55%), ser beneficiària d'una pensió no contributiva (44%), l'1,2% per ser beneficiari de la Llei d'integració social dels minusvàlids LISMI i un 0,04% del Fons d'Assistència Social.

La taxa tampoc s'ha de pagar en el cas de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria, ni si el pacient està ingressat a l'hospital o si el centre de salut subministra directament el fàrmac, així com els productes dietoterapèutics. Si el medicament té un preu inferior a 1,67% (el 7% dels envasos facturats) tampoc s'haurà de pagar.

Tota aquesta informació s'ha bolcat als sistemes informàtics dels farmacèutics, de tal manera que quan un usuari li faciliti la recepta sabrà si ha de pagar o no la taxa i quants euros ha pagat per saber si ha arribat al màxim de 61 o no. Salut calcula que cada català pagarà una mitjana de 13 euros anuals a través d'aquesta taxa i que un 12% arribarà o superarà els 61 euros màxims.

D'altra banda, la taxa s'aplica per a totes les receptes emeses i dispensades a Catalunya, tant per a la població del país com si és un ciutadà d'una altra comunitat de l'Estat o de l'estranger però la recepta és del CatSalut i compra el medicament a Catalunya.

A la pràctica, aquesta taxa s'aplicarà a través de la recepta electrònica, que suposa ja el 76% del total. Així, el farmacèutic podrà consultar en línia si l'usuari pertany a algun dels col·lectius exemptes de pagament i si ja ha superat el topall dels 61 euros. Segons Salut, es preveu que un 12% de la població, 800.000 persones, arribi o superi les 61 receptes. Entre aquestes se situen principalment els malalts crònics, que tindran com a única limitació aquest topall de 61 euros.

Un 20% més de medicaments dispensats al juny

La posada en marxa de la taxa ha provocat que alguns ciutadans hagin decidit comprar els seus medicaments abans d'haver de pagar aquesta taxa. El Col·legi de Farmacèutics ha detectat que durant el juny les dispensacions de medicaments han augmentat un 20% respecte el mateix mes de l'any passat.

Aquest comportament s'ha pogut donar especialment entre els malalts crònics que disposen del pla de medicació i que han d'anar adquirint-los periòdicament.

Procés administratiu si algú no vol pagar

Si es dóna la situació que algun ciutadà es nega a pagar haurà d'emplenar un formulari explicant el perquè del seu comportament i s'enfrontarà al tràmit administratiu que es segueix davant de qualsevol altre negativa de pagar una taxa. Malgrat això, podrà endur-se el medicament. De la mateixa manera, els farmacèutics també disposaran d'un procediment per acreditar perquè no han pogut cobrar la taxa.

El conseller de Salut ha insistit que l'objectiu d'aquesta taxa és en primer lloc dissuasiu per reduir el número de medicaments consumits i a la vegada augmentar els ingressos per poder destinar a la sanitat pública.

Per la seva part, el president del Col·legi de Farmacèutics, Jordi Dalmases, va lamentar aquesta "rigidesa del sistema legislatiu" que obliga a implantar-lo en dissabte, en lloc d'esperar a l'1 de juliol, com demanaven els professionals. El consellers els va contestar que no es podia endarrerir perquè la llei marca que s'ha de fer tres mesos després de la publicació de la norma al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i això va ser el 23 de març. Pels dutes que puguin sorgir han hagut de contractar una empresa externa, ja que els dissabtes els col·legis estan tancats.