Condemnen una empresa per explotació indeguda del nom de Salvador Dalí

La Fundació Gala-Salvador Dalí celebra la decisió perquè "suposa un avenç en la defensa" dels drets de l'artista

La sentència, segons explica la Fundació Gala-Salvador Dalí en una nota de premsa condemna també Faber Gòtic per actes de competència deslleial, "en haver generat l'aparença" que la fundació "emparava aquesta exposició". Per aquest motiu, el jutjat imposa a Faber Gòtic el pagament d'una indemnització.

Segons la Fundació Gala-Salvador Dalí, en aquesta sala, s'exposava des d'abans de l'any 2004 una col·lecció d'obres atribuïdes a Salvador Dalí que es presentaven com a integrants a la denominada col·lecció Clot. Així mateix, l'exposició es presentava amb el nom 'DALÍ', s'utilitzava aquest nom i la imatge de l'artista sense la preceptiva autorització de la Fundació, i es reproduïen i exposaven obres seves sense la preceptiva llicència de VEGAP, entitat a la que la Fundació té encomanada la gestió col·lectiva dels drets d'autor.

La sentència obtinguda per la Fundació Dalí estableix que, en els contractes de Dalí amb Isidro Clot, el primer no va autoritzar la reproducció ni la comunicació pública d'aquesta col·lecció. Per tant, l'activitat dels demandats comportava una infracció dels drets d'autor de l'artista gestionats per la Fundació.

Quant a marques, la sentència declara que s'han infringit els drets exclusius de la Fundació sobre el nom 'DALÍ'. La sentència també declara que els demandats, tot reproduint marques, obres o la imatge de Dalí a l'exterior de l'exposició, en els seus aparadors exteriors, a l'interior de la sala, en banderoles, fulletons de publicitat, cartells d'anunci, etc., creaven l'aparença d'un centre cultural i comercial entorn a la figura, obra i personalitat de Dalí relacionat amb el Teatre-Museu Dalí de Figueres, gestionat per la Fundació, "confonent el consumidor fins al punt que podia arribar a pensar que el Museu Dalí és el que es troba a la plaça de la catedral de Barcelona o, almenys, que n'era una delegació".

Amb aquests antecedents, el Jutge, dóna la raó a la Fundació Dalí i condemna els demandats a retirar i destruir tots els suports en què s'hagin materialitzat les infraccions, i a eliminar el nom 'DALÍ' del títol de l'exposició i, a eliminar així mateix la reproducció del nom, les obres i la imatge de l'artista de qualsevol suport físic (cartells anunci, banderoles, material promocional), prohibint-los, a més, reprendre l'explotació de qualsevol obra de Salvador Dalí en el futur sense la preceptiva autorització de la fundació.