El pressupost de Sant Feliu de Guíxols cau un 7,46% respecte l'any passat

L'equip de govern vol rebaixar un 3% del sou dels representants municipals i el vicealcalde, Pere Albó, renuncia a la seva totalitat

La regidora d'Hisenda, Dolors Ligero (CiU), i el regidor de Planificació i Urbanisme, Joan Vicente (PSC), han presentat aquest dimecres les línies mestres del pressupost d'aquest any amb l'objectiu de revisar totes les operacions d'ingressos i la despesa, renegociar els serveis públics, una disminució del 10% en total i rebaixar la despesa de personal municipal sense abaixar salaris. L'endeutament de l'Ajuntament es manté en un 62%, 13 punts per sota del màxim permès, que és del 75%.

Des de l'equip de govern, s'assegura que tot i la disminució del pressupost, "les dotacions a polítiques educatives i l'atenció social es mantenen als nivells que tenien i fins i tot augmenten les partides, en un intent de garantir els serveis a les persones i aportar a nivell municipal allò que des d'altres administracions s'està deixant de cobrir".

Les inversions creixen un 36,56%

L'Ajuntament ha incrementat en gairebé 925.000 euros, un 36,56%, la política d'inversions, fins arribar als 3,6 milions d'euros. Les més importants seran, entre d'altres, la reforma de a Placeta de Sant Joan, les actuacions a la xarxa de clavegueram dels veïns de Sant Pol, l'arranjament de la quarta planta del monestir, i el condicionament i habilitació del Palau de l'Abat com a seu de l'Espai Carmen Thyssen, entre d'altres.

A més d'intentar rebaixar les atribucions als representats municipals en una mitjana del 3% per assolir un 10% en total, es revisaran els complements dels treballadors municipals. Tot i així, no s'abaixaran els salaris ni s'acomiadarà personal. L'estalvi es preveu que sigui de 159.515 euros a l'any. Malgrat l'estalvi, el consistori patirà un augment de les despeses bancàries i s'invertirà en pagar nous lloguers, com la nau del Carnaval (7.000 euros), junt amb la nau de cicles formatius (11.987 euros).

Prioritat per a l'educació i atenció social

L'Ajuntament considera prioritària l'educació i l'atenció social. En el primer cas, s'han augmentat les aportacions de l'Ajuntament. Tot i que altres administracions han deixat d'aportar 174.981 euros en educació, l'aportació a l'escola de música ha augmentat un 28.64%, i les despeses de l'escola bressol Mas Balmanya han passat de 261.260 a 480.349. A més, s'incrementen els plans educatius de 23.155 euros a 32.000 euros, un 38%.

Pel que fa a polítiques socials, es reorganitza l'àrea de Serveis Socials malgrat que s'hagi deixat d'ingressar 205.000 d'altres administracions. Els programes socials segueixen vigents, actius i prosperant.

Augment de l'IBI

Els impostos directes pugen un 10.24%, motivats per l'aplicació del Reial Decret de l'Estat que obliga els Ajuntaments a augmentar el 10% l'Impost de Béns Immobles (IBI). La resta d'impostos baixen, com els indirectes (construcció ICIO), que baixarà un 43%.

Els ingressos per taxes i preus públics pugen un 5,79%, en ser el primer any que s'incorporen les taxes de l'escola bressol Mas Balmanya. Enguany s'ha comptabilitzat la previsió d'ingressos per la venda d'entrades del Festival de la Porta Ferrada (que altres anys es feia amb posterioritat).