L'hospital Josep Trueta amplia l'horari d'hemodinàmica a 12 hores al dia

El centre calcula que l'ampliació evitarà traslladar uns 90 pacients amb infart a Barcelona cada any

A partir del proper mes d’octubre s’ampliarà l’horari de l’hemodinàmia de l’Hospital Universitarii Josep Trueta de Girona, que estarà en funcionament 12 hores al dia, els 365 dies a l’any, és a dir, que es passarà de les 40 hores setmanals de funcionament a les 84 hores. L’objectiu és millorar l’accessibilitat a l’angioplàstia primària amb un temps més curt dels pacients que han patit un infart agut de miocardi.

A la Regió Sanitària de Girona es produeixen uns 650 infarts aguts de miocardi a l’any, dels quals es calcula que uns 290 són infarts aguts de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST), i per tant, susceptibles d’activar un Codi Infart. Des que es va posar en marxa el Codi Infart, l’1 de juny del 2009, fins a 31 de desembre de 2011, 615 gironins l’han fet activar, dels quals 280 han estat atesos al Trueta. Cal tenir present que de la resta, 160 corresponen a pacients de la zona de l’Alt Maresme, que tenen –i continuaran tenint- l’Hospital Germans Trias i Pujol com a referència. L’ampliació d’horaris de l’hemodinàmia del Trueta, podria evitar de desplaçar a Barcelona uns 90 pacients a l’any. No tots els casos que activen el Codi Infart requereixen angioplàsties, és a dir, tractaments hemodinàmics.

A la Unitat d’hemodinàmia de l’Hospital Trueta, cada any s’hi realitzen aproximadament, unes 1.800 exploracions cardiològiques a pacients amb patologies coronàries. A més de servir per al diagnòstic de problemes coronaris, també permet la realització de teràpies mitjançant la introducció d’Stent, en els casos que ho requereixin, com la majoria dels casos en que s’activa el Codi Infart. La Unitat d’hemodinàmia de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta es va posar en funcionament el mes de setembre de 2004, i està equipada amb les més modernes tecnologies de diagnòstic per la imatge i digitalització. La infraestructura va tenir un cost de 1.100.000 euros.