Salt constitueix la taula de coordinació local pel dret a l’habitatge

Ahir a la tarda es va constituir formalment al consistori

La taula tècnica, que tindrà una regularitat de trobada mensual, establirà uns protocols que ajudin a millorar l’atenció dels afectats i detectar amb expeditesa, els ciutadans amb problemes de deute en matèria d’habitatge.

Cada dos mesos, la taula tècnica, es reunirà amb els representants polítics de l’Ajuntament de Salt, on s’explicaran les gestions efectuades. Dins aquests representants polítics i haurà un membre de cadascun dels partits amb representació al ple municipal.

A l’acte de constitució de la taula hi van ser presents Carles MacCragh, degà de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Girona, Fanny Carabellido, tinenta d’alcalde i regidora de serveis socials de l’Ajuntament de Salt, Glòria Pàmies, regidora delegada de Comunitats i Habitatge de l’Ajuntament de Salt, el defensor del ciutadà, Miquel Costabella, així com tècnics dels departaments jurídics, dels serveis socials i de l’oficina de l’habitatge, a més també, d’una representant de Càritas Diocesana de Salt i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

Amb aquest espai de trobada, totes les parts integradores han de poder veure afavorida la seva tasca, augmentar la seva magnitud d’actuació i optimitzar també els seus recursos.