Posen en marxa la xarxa de WiFi gratuït a Figueres

Es mantindrà en fase de proves al llarg de les Fires de la Santa Creu

Per donar-se d’alta al servei -que apareix amb el nom de WIFI_FIGUERES- els usuaris s’hauran de registrar i, aleshores es podrà navegar lliurement per Internet. El WiFi de Figueres és un servei limitat en ample de banda a 256kbps, tal i com aconsella la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, que a l'hora que dóna un servei proporcionat a la connectivitat des del carrer, es considera que no esdevé una competència directa als operadors que proporcionen serveis similars de forma remunerada.

Aquesta velocitat de descàrrega permetrà connectar-se a qualsevol web informativa, a enviar correus electrònics, consultar les xarxes socials o, entre d’altres, realitzar gestions de l’administració electrònica.

La navegació per Internet es podrà fer en períodes d’una hora. Transcorregut aquest temps, caldrà tornar a entrar el nom d'usuari i clau d'accés i es podrà navegar durant una altra hora. “La posada en funcionament d’aquest projecte ens permet fer una millora de la qualitat dels serveis i de l’atenció als ciutadans i a les moltes persones que visiten la ciutat al llarg de l’any”, explica l’alcalde de Figueres, Santi Vila.

La xarxa es composa de 48 punts WiFi distribuïts per la ciutat. Les seves ubicacions es poden consultar a través d'aquest enllaç del Google Maps.