Can Ninetes serà gestionada per entitats del barri i l’Ajuntament de Girona

El consistori es compromet a cedir a les entitats els espais físics dins uns horaris determinats

El seguiment del conveni de cogestió el realitzarà una comissió paritària, que es reunirà com a mínim dos cops a l’any per avaluar l’activitat desenvolupada i i elaborar propostes per a la seva millora. L’alcalde de Girona ha manifestat que aquest conveni “ha de ser un acord modèlic per la resta de la ciutat”.