Un 40% de les consultes que el defensor de Girona ha rebut el 2011 estan relacionades amb la crisi

El número d'actuacions fetes l'any passat gairebé s'ha doblat en comparació amb el 2010

Per primera vegada els problemes relacionats amb la mobilitat i l'urbanisme han estat desbancats en el rànquing de les consultes que rep el Defensor de la Ciutadania de Girona. La memòria del 2011, presentada aquest dilluns per Llorente, reflecteix que el 40% de les actuacions fetes pel Defensor estan relacionades amb la crisi. La pèrdua de treball i per tant d'ingressos ha ocasionat problemes addicionals com la pèrdua d'habitatge, o no poder pagar els subministraments bàsics de la llum, el gas i l'aigua.

En alguns casos el Defensor s'ha hagut de limitar a derivar el cas als serveis socials de l'Ajuntament, tot i que en d'altres ha tingut més marge de maniobra. Llorente ha posat l'exemple de quan perilla el subministrament de l'aigua, que en dependre d'una empresa municipal i per tant del mateix consistori el Defensor té més poder d'influència a l'hora d'evitar un tall del subministrament. Llorente també ha intentat incidir en els problemes per no poder afrontar la hipoteca, derivant els afectats a l'Oficina Municipal d'Habitatge o a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, o fins fent gestions directes amb les entitats bancàries.

"Són temes que es van aguditzant, no tenen fre", ha alertat Llorente amb relació als problemes causats per la crisi, i ha avançat que aquest any encara serà molt més notable l'increment d'actuacions relacionades amb el mal moment econòmic.

Llorente també ha fet referència a la recent constituïda taula de coordinació local pel dret a l'habitatge, que ha de coordinar l'actuació de les diverses entitats membres per aportar solucions com la dació en pagament o l'accés als lloguers socials. El defensor ha reflexionat que la taula suposa "un pas per donar esperança als afectats per la legislació injusta hipotecària". Llorente ha manifestat que mentre no arribi una solució "justa" des del punt de vista legal, la taula té una funció "important" de "pedagogia, coordinació i esforços".

Gairebé 1.500 actuacions

Les actuacions del Defensor el 2011 arriben gairebé a les 1.500, una xifra que suposa un increment del 48% respecte al 2010. Segons ha explicat Llorente, aquest augment està motivat en bona part també per la crisi. Com a grups més significatius, d'aquestes actuacions 490 corresponen a consultes, informacions i assessoraments; 296 a expedients oberts -dels quals se n'han resolt 212-, i 295 a visites a persones individuals o grups.

Així mateix, el Defensor ha fet 57 recomanacions, és a dir, que després d'escoltar els ciutadans, examinar l'expedient administratiu corresponent i parlar amb els tècnics i polítics de l'Ajuntament, hi ha hagut discrepància amb l'administració i el Defensor ha decidit fer una recomanació. De les 57, 16 (un 28%) han estat acceptades per l'Ajuntament; 15 (un 26%), desestimades, i 26 recomanacions encara estaven pendents de contestar en el moment de tancar la memòria.

En aquest sentit Llorente ha reflexionat que "la celeritat en la contestació de l'Ajuntament ha de millorar", ja que de la mateixa manera que els ciutadans, el Defensor "pateix a vegades les conseqüències de la lentitud burocràtica". El canvi de color polític ha motivat part d'aquest retard, tot i que el Defensor subratlla que una "bona administració és un dret fonamental de la ciutadania".

Discrepàncies en la gestió de les multes

De les quinze recomanacions desestimades, catorze eren sobre multes relacionades amb el trànsit o aparcament de vehicles, ja que el Defensor discrepa de les decisions administratives i polítiques adoptades en aquests casos. Un dels fets que genera la disconformitat és que quan el ciutadà s'acull al dret de pagar una multa amb el 50% de descompte, l'Ajuntament entén que ha reconegut la infracció i que la sanció ja no es pot revisar. Per contra, el Defensor considera que el ciutadà pot demanar la revisió i fer al·legacions davant seu.

Recomanacions a l'Ajuntament

Amb vista a les consultes més habituals que rep, el Defensor incorpora cada any recomanacions dirigides al consistori. Una de les incloses el 2011 és fomentar la imatge de la Policia Municipal com a "garantia d'ajuda" i combatre l'opinió que té una finalitat "essencialment sancionadora". D'altra banda, el Defensor també recomana incrementar el control en les zones d'oci nocturn per fer-les compatibles amb el descans del veïnatge. En aquest sentit, Llorente ha reflexionat que la prohibició de fumar dins dels locals d'oci ha propiciat que els joves surtin al carrer i molestin els veïns amb les seves converses.

Llorente també ha instat l'Ajuntament de Girona ha treballar perquè el transport públic sigui més eficient i perquè s'incentivi l'ús de la bicicleta amb una "política decidida" de carrils bici "suficients i segurs". Que es garanteixi la democràcia participativa de la ciutadania és una altra de les peticions que el Defensor fa arribar al consistori. Amb relació amb la crisi, Llorente demana a l'Ajuntament que faci "visible el compromís" a favor d'un "habitatge digne", i "fent costat a les víctimes del sistema".