Salt demana a les entitats bancàries que controlin els seus pisos buits

L’Alcaldessa els ha tramès una carta perquè se’n responsabilitzin

La situació de crisi econòmica ha provocat que les entitats bancàries es quedin amb habitatges dels clients que no poden fer front a les quotes d’aquestes hipoteques. Aquesta situació fa que aquests pisos quedin buits amb un risc evident de degradació o que s’ocupin de forma fraudulenta, situacions que poden comportar problemes de convivència i d’inseguretat ciutadana.

Per fer front a aquesta situació, que afecta molts altres municipis, l’Ajuntament de Salt s’ha posat en contacte amb les entitats bancàries. L’Alcaldessa, Iolanda Pineda, els està enviant una carta traslladant-los la preocupació del consistori i sol·licitant la col·laboració de les pròpies entitats.

En la carta, l’Alcaldessa els demana que 'amb caràcter d’urgència' prenguin les mesures necessàries per tal d’evitar la situació que s’està produint i els recorda que poden posar aquests habitatges a disposició de la Borsa d’Habitatge municipal que es gestiona a través de l’Oficina d’Habitatge. Amb aquesta actuació, l’Alcaldessa ha destacat que 'es podrà donar sortida a aquests habitatges i eliminar una problemàtica per a les entitats i pel municipi, a més, facilitarem el lloguer a preus assequibles a joves, parelles, gent gran o famílies'.

L’objectiu de la Borsa d’Habitatge de Salt és posar al mercat pisos que ara estan buits i, com a garantia per als propietaris, les administracions fan d’intermediaris, oferint-los ajudes a fons perdut per adequar l’habitatge i assegurances en cas que s’hi produeixin danys o bé hi hagi impagats. A més, tècnics municipals fan seguiment de l’estat de l’habitatge per garantir-ne el manteniment.

El llogater, per la seva banda, obté un habitatge a preu assequible d’uns 400€ per a pisos amb totes les garanties, alguns d’ells acabats de construir. A més, se’ls garanteix un preu just. Per accedir a l’habitatge, els llogaters, han de demostrar uns ingressos mínims que assegurin que el lloguer no representarà més del 40% d’aquests ingressos.

Per accedir a la Borsa d’Habitatge les persones interessades es poden dirigir a l’Ajuntament o a l’Oficina d’Habitatge de Salt, que centralitza el servei.